Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile de masterat sunt de două tipuri: masterat profesional şi de cercetare şi sunt organizate prin învăţămînt cu frecvenţă la zi. Durata studiilor la Ciclul II, masterat este de 2 ani (120 credite de studiu), excepţie fiind Programele de masterat din domeniul general de studii Drept, unde durata este de 1,5 ani şi, respectiv, 90 credite de studiu.

Programele de masterat sunt mult mai variate şi oferă studenţilor posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele într-un domeniu mai îngust de studii. În prezent, ASEM este autorizată pentru pregătirea studenţilor la 50 programe de masterat.

Studiile la masterat se finalizează cu susţinerea tezei de master. Absolvenţilor li se eliberează Diploma de master, programa analitică şi suplimentul la diplomă.

De la fondare şi pîna în prezent, ASEM a pregătit specialişti în economie, management, marketing, informatică, statistică, relaţii economice internaţionale etc.

grafic4

O preocupare continuă a conducerii ASEM, a Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii, precum şi a întreg colectivului instituţiei constituie modernizarea şi optimizarea procesului instructiv – educativ, consolidarea prestigiului academic al instituţiei,  oferind studenţilor noştri şansa de a se forma ca specialişti în domeniile de studiu, cu competenţe care să le permită un loc de muncă adecvat aspiraţiilor acestora.