Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Studiile universitare de licenţă sunt prima treaptă a studiilor universitare,  care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Pentru cursurile de zi, numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu este de 60, iar durata studiilor este de 3 ani (minim 180 de credite transferabile), cu excepţia domeniului general de studii Drept, unde durata studiilor este de 4 ani (minim 240  credite de studiu).

La ciclul I, studii superioare de licenţă, ASEM pregăteşte specialişti în 6 domenii generale de studii: ştiinţe politice, asistenţă socială, ştiinţe economice, drept, ştiinţe exacte, servicii la 14 domenii de formare profesională, pentru 22 specialităţi.

Studiile sînt organizate prin învăţămînt cu frecvenţă la zi şi învăţămînt cu frecvenţă redusă. Procesul didactic se desfasoara în conformitate cu planurile de studii, programele analitice, graficul procesului de studii, conform unui orar constant de prelegeri, seminare, lucrări de laborator, activităţi individuale ale studentului.

Oferta de studii – Licență

Actualmente la ASEM, la ciclul I, licenţă îşi fac studiile 9 102 studenţi, inclusiv, 5 175 – la învăţămîntul cu frecvenţă la zi şi 3 927 – la învăţămîntul cu frecvenţă redusă, iar la ciclul II, masterat îşi fac studiile 1 963 masteranzi.

grafic1
 
grafic1
grafic1