Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Obiect de activitateNotă informativăResponsabiliDate de contact

Probleme de şcolarizare:

exmatriculări, transferuri,

restabiliri, studii paralel,

concediu academic

Actele necesare pentru soluţionarea anumitor probleme de şcolarizare
În caz de:

  • Transfer din alte instituţii în cadrul ASEMformular de cerere, situaţia academică/Transcripţia notelor de la instituţia precedentă (fără restanţe academice), copia buletinului de identitate, diploma de Bacalaureat (original) şi 4 poze 3x4.
  • Concediu academic se solicită motivat – formular de cerere, certificat ce adevereşte motivul concediului (certificat de naştere a copilului, certificat ce atestă starea sănătăţii, contract de studii peste hotarele ţării sau muncă etc.).
  • Studii în paralel la două specialităţi - formular de cerere, situaţia academică/Transcripţia notelor, copia buletinului de identitate, copia diplomei de Bacalaureat (pentru studenţii din alte instituţii copia legalizată la notar).
  • Exmatriculare din diverse motive – cererea completată şi semnată de decan, carnet de student, carnet de note, fişa cu note de la facultate, fişa de achitare (click aici). 

Silvia Garabajiu
Nadejda Braga

(373)022 402925
Birou 304, bl.“A”

Corespondenţa, memorii, sesizări

- cu Ministerul Educaţiei

- cu Centre Militare
- cu alte Ministere, departamente, organizaţii etc.

Silvia Garabajiu
Diana Siretanu
Maria Spînu
Iulia Albot

(373)022 402 925
Birou 304, bl.“A” (373)022 402 884
(373)022 402 806
(373)022 402 784
Birou 303,bl.“A”

Eliberarea Diplomelor de absolvire,

a duplicatelor la diplomele de absolvire

(Licenţă, Master)

1. Eliberarea diplomelor se face:
- personal, în bază de buletin sau paşaport valabil;
- cu procură notarială şi buletin sau paşaport valabil al persoanei împuternicite.
2. Procedura de eliberare a duplicatului la diploma (acte necesare, model de cerere)

Iulia Albot

(373)022 402 784
Birou 303,bl.“A”

Eliberarea Suplimentelor la diploma,

a situaţiilor academice,

precum şi a duplicatelor acestora,

absolvenţilor A.S.E.M.

(în baza copiei diplomei de absolvire)

şi persoanelor exmatriculate din

rîndul studenţilor A.S.E.M.

- pentru absolvenţii anilor 1992-1999 şi pentru persoanele exmatriculate
- pentru absolvenţii anilor 2000 - prezent

Viorica Bîrlădeanu

Tatiana Andreev

(373)022 402 708
Birou 306,bl.“A”

(373)022 402 925
Birou 304,bl.“A”

Eliberarea confirmărilor la diplomele de absolvire

Se prezintă copia diplomei de absolvire

Maria Spînu

(373)022 402 806
Birou 303,bl.“A”

Organizarea admiterii la susţinerea repetată a examenelor de licenţă şi a tezei de licenţă

1.Se prezintă copia buletinului de identitate
2. Model de cerere

Maria Spînu

(373)022 402 806
Birou 303,bl.“A”

Organizarea admiterii la examenele de bacalaureat (pentru studenţii şi foştii studenţi ai A.S.E.M.)

 

Tatiana Andreev

(373)022 402 925
Birou 304, bl.“A”

Evidenţa şi eliberarea Poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a duplicatelor acestora

Se prezintă copia buletinului de identitate

Dora Chiriac

(373)022 402 708
Birou 306,bl.“A”

Eliberarea Certificatelor (pentru ambasade, Comisariate militare etc)

 

Diana Siretanu
Svetlana Lungu

(373)022 402 806
Birou 303,bl.“A”

Sectorul Arhivă studenţească:
- Eliberarea actelor de studii depuse la admitere studenţilor, absolvenţilor şi persoanelor exmatriculate din rîndul studenţilor A.S.E.M.

Eliberarea actelor de studii se face:
- personal, în bază de buletin sau paşaport valabil;
- cu procură notarială şi buletin sau paşaport valabil al persoanei împuternicite.
Se prezintă fişa de achitare (Modelul fişei de achitare – click aici) 03.1 - Fisa de achit studenti

Eugenia Cataraga
Galina Gomenco

(373)022 402 807
Birou 304,bl.“A”