Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Program Admiterea

Program de lucru
Luni-Vineri, 0900 - 1700
Sâmbătă, 0900 - 1300
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:, 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii:, 40-29-00
Comisia de admitere:, 22-27-32

Abonare noutăți

 
În atenţia studenţilor anului I !

Toți doritorii pot  beneficia de locuri de cazare în căminele ASEM.

Repartizarea locurilor în căminele ASEM va avea loc pe data de 29 august 2019ora 10.00, după cum urmează:

  • Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, cu specialităţile: „Business şi Administrare”, „Achiziţii”, „Marketing şi logistică”, „Merceologie şi comerţ”; „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Tehnologia şi management în alimentaţia publică” – bloc A, biroul 406
    Facultatea „Relații Economice Internaționale”, cu specialitatea „Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” – bloc B, biroul 713
  • Facultatea „Economie Generală şi Drept”, cu specialităţile „Economie Generală”, „Drept”, „Administraţie publică”, „Managementul resurselor umane”, „Asistenţă socială”, „Comunicare și relații cu publicul” – bloc A, biroul 610
  • Facultatea „Finanţe”, cu specialitatea „Finanţe şi Bănci” – bloc F, biroul 203
  • Facultatea „Contabilitate”, cu specialitatea „Contabilitate” – bloc C, biroul 302
  • Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, cu specialităţile  „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Informatică aplicată”, „Tehnologia informaţiei”, „Securitate Informaţională”, „Econometrie și Statistică Economică”, „Managementul Informației” – bloc B, biroul 404
  • Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, cu toate programele de studii – bloc F, biroul 206