Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Program Admiterea

Program de lucru
Luni-Vineri, 0900 - 1700
Sâmbătă, 0900 - 1300
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:
(022)22-41-28, (022)40-27-09

Serviciul studii:(022)40-29-00

Comisia de admitere: (022)22-27-32,
(022)40-29-00, 060434344

Abonare noutăți

TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM,
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021,
CICLUL I, LICENȚĂ
FacultateaDomeniul de formare profesională
/ specialitatea
Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu frecvenţă la ziÎnvăţământ cu frecvenţă redusă
Business şi Administrarea Afacerilor
Business şi administrare (rom., rus., rom.-engl.) 7800 4900
Marketing şi logistică (rom., rus.) 7800 4900
Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 6900 4400
Servicii hoteliere, turism şi agrement
(rom.-engl., rom. - fr., rom., rus. - la f/red.)
8600 4900
Achiziţii (rom.) 6900 -
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice (rom., rus.) 8100 4900
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale (rom.-engl., rom. - fr., rus.) 8600 4900
Economie Generală şi Drept
Economie generală (rom., rus.) 6900 4400
Drept (rom., rus.) 8600 4900
Administraţie publică (rom.) 6500 4200
Managementul resurselor umane (rom.) 6900 -
Asistenta sociala (rom.) 6500 4200
Finanţe
Finanţe şi bănci (rom., rus., rom.-engl. - la zi)
(rom., rus. - la f/red.)
8600 4900
Contabilitate
Contabilitate (rom., rus.) 8600 4900
Tehnologii Informaţionale
şi Statistică Economică
Cibernetică şi informatică economică (rom., rus.) 6600 4200
Econometrie şi statistică economică (rom., rus.) 6500 -
Informatica aplicata (rom., rus.) 6600 -
Managementul  informaţiei (rom., rus.) 6600  -
Tehnologia informaţiei (rom., rus.) 6600 4200
Securitatea informaţională (rom., rus.) 6600 -

* Notă: Taxa de studii la toate facultățile pentru cetățenii străini este dublă.

TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM,
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021,
CICLUL II, MASTERAT
Denumirea domeniului
general de studiu
Domeniile de formare profesională
la ciclul I, Licență
(program de studii la ciclul I, Licență)
de unde provine programul de masterat
Denumirea programului
la ciclul II, masterat
Frecvența la zi Frecvența redusă
Științe economice
Economie (- Economie generală;
- Economie mondială și relații economice internaționale;
- Statistică și previziune economică;
- Cibernetică și informatică economică)
Tranzacții internaționale și diplomație economică 9200 6900
Comerț exterior și activitate vamală 9200 6900
Integrare economică și afaceri europene 9200 -
Politici economice și dezvoltare internațională 9200 6900
Actuariat și riscul în afaceri 9200 -
Tehnologii informaționale în economie 9200 -
Contabilitate Contabilitate și audit 9200 6900
Contabilitate și serviciile electronice asociate 9200 6900
Audit financiar 9200 6900
Contabilitate Finanțe Finanțe și contabilitatea firmei 9200 6900
Finanțe Finanțe publice și fiscalitate 9200 6900
Finanțe corporative; Asigurări 9200 6900
Investiții și piețe de capital 9200 6900
Administrare bancară 9200 6900
Administrarea financiar-bancară (eng.) 9200 6900
Finanțe și tehnologii informaționale 9200 -
Business și administrare Administrarea afacerilor 9200 6900
Digital Business Management 9200 -
Managementul proiectelor europene 9200 6900
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 9200 6900
Comunicare și jurnalism economic 9200 -
Marketing și logistică Managementul marketingului 9200 6900
Logistică și Supply Chain Management 9200 6900
Reclama și relații cu publicul 9200 6900
Merceologie și comerț Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală 9200 6900
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 9200 -
Științe administrative
Științe administrative Management în administrație publică 9200 6900
Drept
Drept Drept Financiar-Fiscal** 9200 6900
Dreptul în Afaceri** 9200 6900
Drept și Proceduri Vamale** 9200 6900
Drept Drept și Proceduri Vamale* 9200 6900
Drept Financiar-Fiscal* 9200 6900
Drept Economic* 9200 6900
Tehnologii ale informației și comunicațiilor
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (Informatică + Cibernetică și informatică economică) Managementul informațional 9200 6900
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (Tehnologia informației + Securitatea informațională) Tehnologii informaționale în economie 9200 -
Securitatea sistemelor informatice*** 9200 6900
Tehnologii de fabricare și prelucrare
Procesarea alimentelor (Tehnologia și managementul în alimentația publică) Tehnologia și Managementul alimentației publice și agroturism*** 9200 6900
Servicii publice
Servicii hoteliere, turism și agrement Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 9200 6900

* Notă: Taxa de studii la toate programele pentru cetăţenii străini este dublă.