Componenţa Comisiei de Etică

Comisia de Etică Universitară a ASEM este un organ deliberativ și independent la nivel institutional, constituit prin Decizia Senatului ASEM din 21 februarie 2007 (proces verbal nr.7), în scopul coordonării și monitorizării aplicării principiilor și normelor conținute în Codul de etică universitară al ASEM.

Comisia de etică exercită următoarele atribuții:

 1. contribuie la aplicarea Codului de etică universitară;
 2. analizează și soluționează reclamațiile și sesizările referitoare la abaterile de la etica
  universitară;
 3. informează conducerea ASEM asupra cazurilor care sunt recomandate pentru sancționare;
 4. întocmește un raport anual cu privire la respectarea principiilor și prevederilor Codului de etică universitară al ASEM;
 5. propune și promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică.

Activitatea Comisiei de etică se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară ASEM și se bazează pe Carta și Statutul instituției publice ASEM, precum și Codul de etică universitară al ASEM.

Comisia de etică universitară are următoarea componență, aprobată prin Ordinul Rectorului ASEM nr.128-A din 24.11.2021:

 1. TIGHINEANU Alexandra, dr., conf.univ. – Președinte
 2. SÎRGHII Viorel, dr., conf.univ.,  reprezentantul facultății EGD –  Vicepreședinte
 3. TEACĂ Aliona, șef serviciu Resurse Umane – Secretar
 4. PETROIA Andrei, dr., conf.univ., reprezentantul facultății Finanțe – membru
 5. DOROGAIA Irina, dr., conf.univ., reprezentantul facultății BAA – membru
 6. GRABAROVSCHI Ludmila, dr.,conf.univ., reprezentantul facultății Contabilitate – membru
 7. ANDRONATIEV Victor, dr., conf.univ., reprezentantul facultății TISE – membru
 8. HACHI Mihail, dr., conf.univ., reprezentantul facultății REI – membru
 9. BÎRSA Corina, studentă gr.FB-193, reprezentantul Senatului Studențesc ASEM – membru
 10. PATRAȘCO Veronica, studentă gr.D-181, reprezentant al CSSM ASEM- membru
 11. OBOROC Diana, studentă gr.FB-191, reprezentant al CSSM ASEM – membru