Proiecte în derulare

Rapoarte anuale

RAPORT ANUAL 2021
RAPORT ANUAL 2020
privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)
”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”
Cifrul proiectului: 20.80009.0807.35
Prioritatea Strategică: Provocări Societale
Conducătorul proiectului SECRIERU Angela
RAPORT ANUAL 2021
RAPORT ANUAL 2020
privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)
cu tema: „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”
Cifrul proectului: 20.80009.1606.09
Prioritatea Strategică:Provocări Societale
Conducătorul proiectului Bîrcă Alic
RAPORT ANUAL 2021
RAPORT ANUAL 2020
privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)
“Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale”
Cifrul proectului: 20.80009.0807.42
Prioritatea Strategică:Provocări Societale
Conducătorul proiectului Pisaniuc Maia
RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL
privind executarea proiectului de cercetări științifice Program de postdoctorat (2019-2020)
”Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a Sistemului Monetar Financiar Internațional”
Cifrul Proiectului: 19.00208.108.07
Domeniul de cercetare: Științe sociale și economice
Conducătorul proiectului (postdoctorand) dr. Viorica LOPOTENCO
RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL
privind executarea proiectului de cercetări științific Program de postdoctorat (2019-2020)
“Inovațiile în businessul financiar internațional. Posibilități de aplicare în Republica Moldova” 
Cifrul Proiectului: 19.00208.1908.08
Prioritatea  Strategică:IV Provocări societale
Сonducătorul proiectului (postdoctorand) Pisaniuc Maia

 

Proiect Rapoarte
Cifrul proiectului: 20.80009.0807.35
Denumire proect: ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”
Prioritatea Strategică: Provocări Societale
Conducătorul proiectului SECRIERU Angela
Programului de Stat 2020-2023
RAPORT ANUAL 2021
RAPORT ANUAL 2020