Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională al ASEM (descriere, componenţa, şedinţele consiliului, deciziile consiliului)

  1. STRATAN Alexandru, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, director INCE – președinte CDSI;
  2. GUCEAC Ion, dr. hab., prof. univ., academician;
  3. URSU Dumitru, președintele Ligii Bancherilor din R. Moldova, membru al Consiliului de supraveghere al BNM;
  4. SIREȚEANU Veronica, dr., manager de politici al Camerei Americane de Comerț din Moldova;
  5. ȚURCANU Igor, director adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat;
  6. BEJAN Ghenadie, dr., conf. univ, departamentul „Teorie și Politici Economice”;
  7. HÂRBU Eduard, dr., conf. univ, departamentul „Econometrie și Statistică Economică”;
  8. BELOSTECINIC Grigore, dr. hab., prof. univ., academician, rector ASEM;
  9. MELNIC Igor, dr., conf. univ., prorector cu activitate economică și socială.

DECIZIA nr. 1/4 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM din 13 aprilie 2022