Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională al ASEM (descriere, componenţa, şedinţele consiliului, deciziile consiliului)

  1. Dumitru URSU, preşedintele Ligii Bancherilor din R. Moldova;
  2. Veaceslav NEGRUŢA, economist;
  3. Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice;
  4. Ion PRISĂCARU, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
  5. Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., catedra ”Teorie şi Politici Economice”, ASEM;
  6. Ghenadie ȘAVGA, dr., conf. univ., catedra ”Management”, ASEM;
  7. Grigore BELOSTECINIC, prof. univ., dr. hab., academician, rector ASEM;
  8. Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector în probleme de administrare şi gospodărire, ASEM.