Publicații electronice

“Economic security in the context of sustenable development”, online
international scientific-practical conference (2020 ; Chişinău)

The Collection of the
Online International Scientific-Practical Conference “Economic security in the context of
sustenable development”, December 11, 2020, ASEM, Chișinău, Moldova / scientific
committee: Tomșa Aurelia [et al.] ; drafting committee: Tomșa Aurelia [et al.]. –Chişinău: ASEM, 2021. – 341 p. : fig., tab.
Cerinţe de sistem : PDF Reader.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-155-01-4

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“DEVELOPMENT THROUGH RESEARCH AND
INNOVATION – 2020” – 28 august 2020

Conferinţa ştiinţifică Internaţională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-26 Septembrie 2020 – Conference Proceedings – 25-26 spetembrie 2020

Conference Proceedings – 28 AUGUST 2020

Conference_Proceedings_Articles-25-26 SEPTEMBER 2020

Conference_Proceedings_Summaries-25-26 SEPTEMBER 2020