Publicații electronice

Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători

Ediţia a XXII-a, 26-27 aprilie 2024

Ediţia a XXI-a, 7-8 aprilie 2023

Ediţia a XX-a, 8-9 aprilie 2022
Volumul I | Volumul 2 | Volumul 3 (masteranzi) | Program

Ediţia a XIX-a, 16-17 aprilie 2021
Volumul I (masterat) | Volumul 2 | Volumul 3 | Program

Ediţia a XVIII-a, 19-20 iunie 2020
Lucrări ştiinţifice

Ediţia a XVII-a, 24-25 aprilie 2019
Materiale/Teze | Articole

Ediţia a XVI-a, 27-28 aprilie 2018
Materiale/Teze | Articole

Ediţia a XV-a, 28-29 aprilie 2017
Volume I (EN) | Volumul II (RO)

Ediţia a XV-a, 22-23 aprilie 2016
Volume I (EN) | Volumul II (RO)

Ediţia a XV-a, 24-25 aprilie 2015
Volume I (EN) | Volumul II (RO)

Conferinţa ştiinţifică Internaţională"Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii"

Competitiveness and innovation in the knowledge economy – 22-23 September 2023
Conference Programme | Proceedings | Book of Abstracts

Competitiveness and innovation in the knowledge economy – 23-24 September 2022
Conference Programme | Proceedings | Book of Abstracts

30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness – 24-25 September 2021
Conference Programme | Volume 1 | Volume 2 | Volume 3

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 25-26 September 2020
Articole | Rezumate

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 27-28 Septembrie 2019
Lucrări științifice

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 28-29 Septembrie 2018
Materiale/Teze | Articole: Volumul I, Volumul II

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 22-23 Septembrie 2017
Teze, Volumul 1, Volumul 2, Volumul 3, Volumul 4, Volumul 5

25 de ani de reformă economică în Republica Moldova, 23-24 Septembrie 2016
Volumul 1, Volumul 2, Volumul 3, Volumul 4, Volumul 5, Volumul 6

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 25-26 septembrie 2015
Volumul 1, Volumul 2, Volumul 3, Volumul 4 Partea I, Volumul 4 Partea II

International scientific conference“Development through research and innovation”

Development through research and innovation” – 25 august 2023
Conference Proceedings | Conference Programme

Development through research and innovation” – 26 august 2022
Conference Proceedings | Conference Programme

Development through research and innovation” – 27 august 2021
Conference Proceedings | Conference Programme

Development through research and innovation” – 28 august 2020
Conference Proceedings

International conference"Economic security in the context of sustenable development"

Economic security in the context of sustenable development” – 17 December 2021
Collection of scientific articles | Conference Programme

Economic security in the context of sustenable development” – 11 December 2020
Collection of scientific articles