Unităţi de cercetare (Institutul, Centre, Laboratoare)

În cadrul Școlii de Formare Continuă ASEM activează subdiviziuni specializate în prestarea serviciilor de cercetare și instruire (formare continuă)

  1. MACIPCentrul de Instruire și Consultanță în Afaceri
  2. Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice
  3. Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere
  4. Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Profesională în Comerţ şi Alimentaţie Publică al ASEM
  5. Centrul de Instruire Lingvistică
  6. Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM (CGC)