Invățământ cu frecvență

Invățământ cu frecvență redusă