Revista ”Economica”

COMUNICAT

În legătură cu constatarea unor situații de plagiat în revista științifico-didactică ”Economica” și la recomandarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), se consideră retrase, cu pierderea calității de publicație științifică, articolele publicate în revista ASEM „Economica”, după cum urmează:

I. ”Economica” nr.1 (115), anul 2021

  1. „Direcții de perfecționare a asistenței farmaceutice în contextul strategiei naționale a calității vieții în Republica Moldova”, / autori: Corina Caușan,Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”; Galina Samco, Universitatea de Stat din Transnistria ”T.G.Șevcenco”.
  2. „Dezvoltarea durabilă în învățământul superior”, / autori: Natalia Țambaliuc, ASEM; Aliona Gușuvati, ASEM.

II. Economica nr 4 (118), anul 2021

  1. „Remodelarea sistemului de asigurări sociale al României în contextul integrării în Uniunea Europeană”, / autori: Ana Spînu, ULIM; Ana-Maria Roman, ULIM; Ilie Dogotari, ULIM.
  2. ”Infrastructura de inovare în Republica Moldova: elementele componente și direcțiile de consolidare ale acesteia”, / autor: Mariana Șendrea, ASEM.