Contentul este în producere de către redactorii ASEM!

Cercetările ştiinţifice în cadrul Academiei sunt susţinute prin asigurări tehnice, materiale şi informaţionale. Academia de Studii Economice a asigurat spațiile necesare desfășurării activităților de cercetare științifică, spații prevăzute cu toate utilitățile necesare. Academia dispune în prezent de 1068 de calculatoare, dintre care 350 sunt destinate nemijlocit procesului educaţional, fiind amplasate în 28 de săli de laborator. Există, de asemenea, 20 de săli pentru profesori, echipate cu 75 de calculatoare.

Baza materială a Academiei de Studii Economice în anul 2015
 Suprafaţa blocurilor (m.p.)inclusive:Numărul de locuri de studii (după proiect)Cantina (locuri după proiect)Sală sportivăSala de lectură (locuri)
de studiide studii auxiliarăauxiliară
T 40560 24843 10688 5029 8276 300 5 392

Academia de Studii Economice dispune de 6 blocuri de studii şi cercetare. Sălile de studii sunt dotate cu mobilier care să asigure confortul studenţilor şi corpului didactic, o mare parte din săli sunt echipate cu tehnică multimedia (laptop, proiector). Există, de asemenea, laboratoare în care este instalat mobilier special, adaptat în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate (merceologie, informatică, etc.).