Nr. crt. Prenumele, numele, Funcţia (postul)
Membri ai Senatului în virtutea funcţiilor (posturilor) deţinute
1 Alexandru Stratan rector ASEM
2 Angela Casian prim-prorector, prorector cu activitate didactică
3 Victoria Cociug prorector pentru cercetare şi parteneriate
4 Olesea Sârbu prorector pentru relaţii internaţionale şi proiecte
5 Igor Melnic prorector pentru activitate economică şi socială
6 Veaceslav Zaporojan decan  Facultatea Economie Generală şi Drept
7 Ludmila Cobzari decan Facultatea Finanţe
8 Lilia Grigoroi decan Facultatea Contabilitate
9 Zinovia Toacă decan Facultatea Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică
10 Roman Livandovschi decan Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor
11 Larisa Dodu-Gugea decan Facultatea Relaţii Economice Internaţionale
12 Eugenia Feuraş directoare Şcoala Doctorală ASEM
13 Corina Bulgac directoare Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business ASEM
14 Cristina Budurin-Furculiță directoare Colegiul Naţional de Comerţ ASEM
Membri aleși ai Senatului
15 Angela Solcan şef Departament Management şi Antreprenoriat
16 Oxana Savciuc şef Departament  Marketing şi Logistică
17 Elena Turcov şef Departament Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică
18 Nadejda Botnari şef Departament  Finanţe şi Asigurări
19 Eugenia Buşmachiu conferenţiar universitar Departamentul  Finanţe şi Asigurări
20 Angela Secrieru profesor universitar Departamentul  Investiţii şi Activitate Bancară
21 Ion Pîrţachi şef Departament Econometrie şi Statistică  Economică
22 Anatolie Prisăcaru şef Departament Tehnologia Informației şi Management Informaţional
23 Aureliu Zgureanu conferenţiar universitar Departamentul Tehnologia Informației şi Management Informaţional
24 Liliana Lazări şef Departament  Contabilitate, Audit şi Analiză Economică
25 Svetlana Mihăilă conferenţiar universitar Departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economică
26 Marian Stan şef Departament  Educație fizică
27 Aurelia Tomşa şef Departament Teorie şi Politici Economice
28 Dorin Vaculovschi şef Departament Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare
29 Alexandru Armeanic şef Departament Drept
30 Elina Benea-Popușoi conferenţiar universitar Departamentul Business Internaţional
31 Nina Roşcovan şef Departament Limbi Moderne
32 Boris Chistruga profesor universitar Departamentul Business Internaţional
33 Cheradi Natalia directoare Biblioteca Ştiinţifică ASEM
34 Axente Victor şef Direcţie Tehnologii Informaţionale ASEM
35 Mihail Paic preşedinte Comitetul sindical al salariaţilor ASEM
36 Veronica Patrașco reprezentant al Comitetul sindical al studenţilor şi masteranzilor ASEM, grupa DFF-221 (masterat)
37 Beatrice Cazacu reprezentantă a Senatul studențesc ASEM, grupa EMREI-212
38 Ștefan Țurcanu doctorand  Şcoala Doctorală ASEM, Departamentul “Contabilitate, Audit şi Analiză Economică”, anul III
39 Constantin Mațarin student Facultatea Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică, grupa CIB-201
40 Evelina Bodrug studentă Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, grupa BA-225
41 Ana Petco studentă Facultatea Economie Generală şi Drept, grupa MRU-201
42 Alina Ciobanu studentă Facultatea Finanţe, grupa FB-223
43 Ana Gantea studentă Facultatea Contabilitate, grupa CON-201
44 Nicoleta Mîrzac studentă Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, grupa EMREI-221
45 Lavinia Ababii studentă Colegiul Naţional de Comerţ ASEM, grupa CON-191
46 Luminița Grecu masterandă Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business ASEM, grupa MM-221M