Senatul și Membrii senatului ASEM

1 BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician
2 COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ.
3 GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet.
4 SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr.
5 MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ.
6 ZAPOROJAN Veaceslav Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr., conf. univ.
7 COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ.
8 LIVANDOVSCHI Roman Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ.
9 GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ.
10 DODU-GUGEA Larisa Decanul facultății „Relații Economice Internaționale”,  dr., conf. univ.
11 TOACĂ Zinovia Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
12 BUDURIN-FURCULIȚĂ Cristina Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM
13 CHERADI Natalia Director al Bibliotecii Științifice, dr.
14 AXENTE Victor Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire
15 PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM
16 TURCOV Elena Ion Șef al departamentului „Comerț, Turism și Alimentație Publică”, dr. hab., prof. univ.
17 SAVCIUC Oxana Șef al departamentului „Marketing și Logistică”, dr., conf. univ.
18 SOLCAN Angela Șef al departamentului „Management”, dr., conf. univ.
19 VACULOVSCHI Dorin Șef al departamentului „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ.
20 TOMŞA Aurelia Șef al departamentului „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.
21 ARMEANIC Alexandru Șef al departamentului „Drept”, dr., conf. univ.
22 STRATULAT Oleg Șef al departamentului „Investiții și Activitate Bancară”, dr., prof. univ.
23 BOTNARI  Nadejda Șef al departamentului „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
24 BUȘMACHIU Eugenia Departamentul „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
25 ROȘCOVAN Nina Șef al departamentului „Limbi Moderne”, dr., conf. univ.
26 LAZĂRI Liliana Șef al departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
27 POPOVICI Angela Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
28 BAJAN Maia Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
29 PÂRŢACHI Ion Șef al departamentului „Econometrie și Statistică Economică”, dr., prof. univ.
30 PRISĂCARU Anatol Șef al departamentului „Informatică și Managementul Informației”, dr., conf. univ.
31 VEREJAN Oleg Departamentul „Econometrie și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
32 CIMPOIEȘ Liliana Șef al departamentului Business Internațional, dr., conf. univ.
33 CHISTRUGA Boris Departamentul Business Internațional, dr. hab., prof. univ.,
34 ȚURCANU Ștefan Doctorand ASEM
35 FEURAŞ Eugenia Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ.
36 CASIAN Angela Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ.
37 NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM
38 BÎRSA Corina Senatul studențesc
39 DMITRIEVA Nadejda Facultatea TISE
40 SAJIN Vlada Facultatea BAA
41 PATRAȘCO Veronica Facultatea EGD
42 GRECU Luminița Facultatea FB
43 BĂTRÎNCEA Alexandrina Facultatea REI
44 CEBANU Dana Facultatea CON
45 GANENCO Alexandra Colegiul Național de Comerț
46 CHISTRUGA Vladislav Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business