Despre Ştiinţa Deschisă

Ştiinţa deschisă (în continuare – ŞD, eng. Open Sciece) reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează şi se organizează cercetarea ştiinţifică, bazată pe cooperare şi noi căi de diseminare a cunoştinţelor utilizând tehnologiile digitale şi instrumente noi de colaborare. Această abordare este generată de creșterea exponențială a informațiilor și de disponibilitatea tehnologiilor digitale, fiind impulsionate de globalizarea comunității oamenilor de știință, precum și de cererea tot mai presantă din partea societății de a găsi soluții pentru marile provocări ale vremurilor noastre.

Avantajele Știnței deschise

ŞD spoate spori calitatea și impactul științei, astfel încât să devină:

  • mai fiabilă, întrucât face posibilă verificarea mai timpurie, mai performantă și mai eficientă a datelor în condiţiile când se va baza pe e-infrastructuri avansate;
  • mai eficientă, întrucât permite evitarea eforturilor redundante de efectuare a unor cercetări similare și face colaborarea accesibilă unui spectru mai larg de contribuitori;
  • mai receptivă la exigențele societale ale cetățenilor, întrucât știința poate deveni mai transparentă și mai deschisă decât anterior;
  • mai credibilă, întrucât chestiunile legate de integritatea cercetării pot fi tratate mai eficient într-un mediu deschis și transparent;
  • mai reprezentativă sub aspectul înglobării unui spectru mai larg de producători de cunoștințe științifice, care să depășească cercurile academice;
  • mai globală, permițând oamenilor de știință să facă schimb de cunoștințe și de date anterior publicării, științei să progreseze într-un ritm mai alert, iar inovațiilor să devină accesibile mai rapid.

ŞD este importantă nu numai pentru cercetători, dar și pentru mulți oameni din afara ştiinţei, care în prezent nu au acces sau trebuie să plătească taxe mari pentru cunoştinţe. Pentru companii, ŞD crește capacitatea de inovare, deoarece acestea pot beneficia mai ușor de informații publice și de a folosi, combinându-le cu propriile cunoștințe, pentru a dezvolta produse și procese inovatoare. Pentru toți membrii societății ŞD oferă accesul și utilizarea cu ușurință a informațiilor științifice și le permit să influențeze cercetarea cu întrebări și idei, și de a ajuta în colectarea datelor de cercetare.
Sursa: IDSI (https://idsi.md/ce-este-stiinta-deschisa )

Acte internaţionale privind Ştiinţa Deschisă
Acte naţionale privind Ştiinţa Deschisă
Documente interne ale ASEM privind Ştiinţa Deschisă
Infrastructura ASEM pentru susţinerea Ştiinţei Deschisă

Repozitoriu Instituţional al ASEM (IREK)
Sistem informaţional de cerectare (CRIS VIVO)
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM

Revistele Ştinţifice ale ASEM publicate în Acces Deschis
GLOSAR

Ciclul de viață al datelor de cercetare: modelul standard de referință definește șase pași cheie principali în ciclul de viață al datelor: crearea sau colectarea; organizarea și prelucrarea; analiza; accesibilitatea sau partajarea; păstrarea; și reutilizarea.

Date de cercetare: toate înregistrările factuale – de orice natură, tip și pe orice mediu – colectate sau produse și utilizate ca surse de bază pentru cercetarea științifică. Datele de cercetare sunt în general recunoscute de comunitatea științifică ca fiind necesare pentru a valida rezultatele cercetării.

Principiile privind datele FAIR: Publicate în 2016, aceste orientări se aplică datelor de cercetare și au scopul de a asigura că acestea pot fi (F)Regăsibile, (A)Accesibile, (I)Interoperabile și (R)Reutilizabile.

Managementul Datelor ce Cercetare (MDC): Toate strategiile, procesele, activitățile, practicile și resursele (umane, materiale și financiare) care cuprind întregul ciclu de viață al datelor de cercetare care gestionează și procesează datele.

Știință Deschisă (ȘD): Știința deschisă se referă la modul în care cercetătorii lucrează, colaborează, interacționează, împărtășesc resursele și diseminează rezultatele muncii lor. Știința Deschisă este o mișcare care își propune să facă cercetarea științifică, datele și diseminarea lor accesibile tuturor. Schimbarea de paradigmă către o știință mai deschisă este determinată în special de dezvoltarea noilor tehnologii, de așteptările donatorilor, de cererea societală în creștere față de oameni de știință pentru a aborda provocările societale și de dorința cetățenilor de a participa mai activ la cercetare.

Acces Deschis (AD): Formalizată de inițiativa de la Budapesta în 2002, mișcarea AD este prezentată în general în două căi: calea de tip „Green” ce permite auto-arhivarea unei versiuni de articole (sau cărți) pe site-ul autorului sau o arhivă instituțională deschisă, adesea după o perioadă de așteptare (embargo); calea de tip „Gold” reprezintă publicarea unui articol (sau a unei cărți) într-o revistă cu Acces Deschis. Aceste elemente sunt disponibile imediat tuturor. Tarifele de publicare se aplică uneori (taxa de procesare a articolelor/ cărților) pentru calea de tip „Gold”, dar calea de tip „Green” rămâne gratuită pentru autori și cititori. Între aceste două, există calea hibridă. Acest lucru este foarte criticat, deoarece constă în plata editorului pentru a publica un singur articol în Acces Deschis într-o revistă accesibilă pe bază de abonament.

Date de cercetare Deschise (OrD): date colectate sau generate ca parte a unui proiect de cercetare, disponibile gratuit și care pot fi utilizate sau refolosite de alte persoane, științifice sau nu. Se referă, de asemenea, la Accesul Liber la datele de cercetare, o mișcare care susține că publicațiile de cercetare finanțate din fonduri publice nu ar trebui să fie doar cu acces liber, ci și că datele care stau la baza acestora ar trebui, de asemenea, să fie partajate și accesibile în mod liber.