STRATAN Alexandru
Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM – președinte al Consiliului de Administrație
CASIAN Angela
Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr., conf. univ. – membru
COCIUG Victoria
Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. univ. – membru
SÂRBU Olesea
Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr. – membru
MELNIC Igor
Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ. – membru
ZAPOROJAN Veaceslav
Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr., conf. univ. – membru
COBZARI Ludmila
Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ. – membru
LIVANDOVSCHI Roman
Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ. – membru
GRIGOROI Lilia
Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ. – membru
TOACĂ Zinovia
Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ. – membru
BUDURIN-FURCULIȚĂ Cristina
Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM – membru
VACULOVSCHI Elena
Șef Direcția „ Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii”, dr., conf. univ. – membru
CHERADI Natalia
Director al Bibliotecii Științifice, dr., conf. univ. – membru
AXENTE Victor
Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire – membru
PAIC Mihai
Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM – membru
FEURAŞ Eugenia
Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ. – membru
BULGAC Corina
Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ. – membru
COBUȘCEAN Angela
Contabil-șef – membru
GUȚU Nadejda
Șef Secția „Planificare Economică și Finanțe” – membru
TIGHINEANU Alexandra
Șef Secția „Juridică și de Secretariat”, dr., conf. univ. – membru
TEACA Aliona
Șef Secția „Resurse Umane” – membru
PATRAȘCU Veronica
Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM – membru
CAZACU Beatrice
Președinta Senatului Studențesc – membru