Alexandru STRATAN

Rector ASEM,
dr. hab., prof. univ.,
membru corespondent al AȘM

Angela CASIAN

Prim-prorector,
prorector cu activitate didactică,
dr., conf. univ.

Victoria COCIUG

Prorector pentru
cercetare și parteneriate,
dr., conf. univ.

Olesea SÂRBU

Prorector pentru
relații internaționale și proiecte,
doctor în economie

Igor MELNIC

Prorector pentru
activitate economică și socială,
dr., conf. univ.