1.Guțu Corneliu, Prorector pentru cercetare şi parteneriate, dr.,         conf.cercet.,  – președinte
2.Feuraș Eugenia., Director al Şcolii Doctorale ASEM, dr.hab., prof.univ.
3.Copăceanu Cristina, Director al Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politicie şi Administrative, dr., conf.univ.
4.Bîrcă Alic, Dr.hab., prof.univ., departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”
5.Secrieru Angela, Dr.hab., prof.univ., departamentul „Investiţi şi Activitate Bancară”
6.Grigoroi Lilia, Decanul facultăţii „Contabilitate”, dr., conf.univ.
7.Zaporojan Veaceslav, Decanul facultăţii „Economie Generală şi Drept”, dr., conf.univ.
8.Lîsîi Cătălin, Doctorand
9.Jomir Eudochia, Doctorand., secretar