Proiecte în derulare

Proiecte finalizate

PROIECTE COST
  Cifrul proiectului,
Titlul proiectului
Responsabil de proiect din cadrul ASEM  
1 COST Action CA19122
European Network For Gender Balance in Informatics (perioada de implementare – 23.03.2020-18.10.2024)
IGNATIUC Diana, dr.
Dep. „Teorie şi politici economice”
Toacă Zinovia, dr.
Dep. „Informatică Aplicată în Business”
Comisia Europeană,
COST
2 COST Action CA19139
Process-based models for climate impact attribution across sectors PROCLIAS (Modele bazate pe procese pentru determinarea intersectorială a impactului climatic) (perioada de implementare – 27.10.2020 – 26.10.2024)
Vaculovschi Elena, dr.
Departament „Teorie şi politici economice”
Balcan Vladimir, dr.
Dep. „Econometrie şi Statistică Economică”
Comisia Europeană,
COST
3 COST Action CA19104
Advancing Social inclusion through Technology and Empowerment (Promovarea incluziunii sociale prin tehnologie și abilitare) (perioada de implementare – 14.10.2020 – 13.10.2024)
Vaculovschi Elena, dr.
Dep. „Teorie şi politici economice”
Lobanov Natalia, dr. hab.
Dep. „Business Internaţional”
Comisia Europeană,
COST
4 COST Action CA19102
Language in the Human-Machine Era
Roşcovan Nina, dr. Comisia Europeană,
COST
5 COST Action CA18209
European network for Web-centred linguistic data science
Roşcovan Nina, dr.
Pîrlog Angela
Dep. „Limbi Moderne”
Comisia Europeană,
COST
6 COST Action CA18232
Mathematical models for interacting dynamics on networkings
Golban Lilian
Staver (Condraţchi) Liliana
Comisia Europeană,
COST
7 COST Action CA18214
The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
Staver (Condraţchi) Liliana Comisia Europeană,
COST
8 COST Action CA18126
Writing Urban Places. New Narratives of the European City
Belostecinic Grigore, academician, dr. hab., prof. univ.,
Dep. „Marketing şi Logistică”
Staver (Condraţchi) Liliana
Comisia Europeană,
COST
9 COST Action CA19103
LGBT+Social and Economic in(equality)
Mistrean Larisa, dr.
Dep. „Investiţii şi Activitate Bancară”
Dodu-Gugea Larisa
Dep. „Business Internaţional”
Staver (Condraţchi) Liliana
Comisia Europeană,
COST
10 COST Action CA19113
The European Researchers’ Network Working on Second Victims
:Jucov Artiom, dr.
Ohrband Gerhard
Comisia Europeană,
COST
11 COST Action CA19117
Research Mental Health
:Belostecinic Grigore, academician, dr. hab., prof. univ.
Dep. „Marketing şi Logistică”
Jucov Artiom, dr.
Comisia Europeană,
COST
12 COST Action CA19121
Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living
Tighineanu Alexandra, dr. Dep. „Drept”
Harcenco Dorina, dr.
Dep. „Business Internaţional”
Comisia Europeană,
COST
13 COST Action CA19130
Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry
Petroia Andrei, dr.
Cobzari Ludmila, dr. hab.
Dep. „Finanţe şi Asigurări”
Comisia Europeană,
COST
14 COST Action CA19136
International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments
Todoroi Dumitru, dr. hab.
Dep. „Tehnologia Informației şi Managementul Informaţional”
Comisia Europeană,
COST
15 COST Action CA19142
Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility
Gaugaş Tatiana,
Dep. „Marketing şi Logistică”
Tighineanu Alexandra, dr. Dep. „Drept”
Comisia Europeană,
COST
16 COST Action CA18209
European network for Web-centred linguistic data science
Roşcovan Nina, dr.
Tighineanu Alexandra, dr. Dep. „Drept”
Comisia Europeană,
COST
17 COST Action CA19145
European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors
 
Tutunaru Sergiu, dr
Dep. „Informatică Aplicată în Business”
Balcan Vladimir, dr.
Dep. „Econometrie şi Statistică Economică”
Comisia Europeană,
COST
18 COST Action CA17133
Implementing Nature based Solutions for creating a resourceful circular city (perioada de implementare 2019-2022)
Z. Șișcan, prof.univ., dr.hab.
Dep. „Business Internaţional”
Comisia Europeană,
COST
19 COST Action CA19101
Determinants of Physical Activities in Settings (DE-PASS) (perioada de implementare 2020-2023)
Z. Șișcan, prof.univ., dr.hab.
Dep. „Business Internaţional”
Belostecinic Grigore, academician, dr. hab., prof. univ
Dep. „Marketing şi logistică”
Comisia Europeană,
COST
20 COST Action CA17125
Public Value Capture Of Increasing Property Values (perioada de implementare 2019-2022)
Dodu-Gugea Larisa, dr., conf. univ.
Dep. „Business Internaţional”
Mistrean Larisa, dr.
Dep. „Investiţii şi Activitate Bancară”
Comisia Europeană,
COST
21 COST Action CA19112
Women on the MoveA(perioada de implementare 2020-2023)LGBCTI
Dodu-Gugea Larisa, dr., conf. univ.
Dep. „Business Internaţional”
Vaculovschi Elena, dr.
Dep. „Teorie şi Politici Economice”
Comisia Europeană,
COST
22 COST Action CA19143
“Global Digital Human Rights Network” (GDHRNet) (perioada de implementare 2020-2024)LGBCTI
Benea-Popuşoi Elina, dr., conf. univ.
Harcenco Dorina, dr.
Dep. „Business Internaţional”
Comisia Europeană,
COST
23 COST Action CA19106
“Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends ” (EuroCAN) (perioada de implementare 2020-2024)
Benea-Popuşoi Elina, dr., conf. univ.
Dep. „Business Internaţional”
Ignatiuc Diana, dr.
Dep. „Teorie şi Politici Economice”
Comisia Europeană,
COST
24 COST Action CA19129
Decolonising Development (perioada de implementare 2020-2024)
Responsabil proiect din cadrul ASEM:
Crudu Rodica, dr., conf. univ.
Popa Marina, dr.
Dep. „Business Internaţional”
Comisia Europeană,
COST
PROGRAMUL UE ORIZONT 2020 (СG-ЕNV2017/386-980СЕ)

Proiectul: 20.70086.38/COV. Elaborarea componenţei sistemului informaţional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiză şi prognoză geo-spaţială şi impactul asupra indicatorilor socio-economică din Republica Moldova
Director: Corneliu GUȚU, dr. Perioada: 2020-2021
Rezultate

PROIECTE BILATERALE

Cod proiect: 16.80013.16.06.24/RO.
Titlu proiect: Evoluții, tendințe și factori de influență asupra procesului de CDI în contextual globalizării și creșterii competitivității economice
Director: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., Acad.
Perioada:
2016-2018