Concurs privind ocuparea funcției vacante: Specialist (Designer grafică și producție foto-video) – 1  unitate

Atribuții de serviciu:
  1. Proiectează conținutul informațiilor pentru comunicarea vizuală şi audio, publicare şi imprimare.
  2. Elaborează concepte în termeni de logo-pliant/ macheta / banner etc. și contribuie la creația de brand/ imagine/ identitate vizuală, în acord cu strategia de promovare a imaginii ASEM;
  3. Estimează resursele materiale și de timp pentru elaborarea de materiale promoționale;
  4. Asigură prelucarea foto;
  5. Verifică din punct de vedere tehnic produsul final;
  6. Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii creative şi implementează schimbările aprobate de șeful SMPC;
  7. Răspunde cu solicitudine cerintelor colegilor;
  8. Execută calitativ și la termen sarcinile de serviciu;
  9. Exercită şi alte sarcini la indicațiile șefului SMPCși/sau a rectoratului ASEM.
Contacte:

mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni 61, bir.503, 504, bl. A,
tel. (022) 402 810