Informatică Aplicată în Business

PREZENTARE GENERALĂ
Informatica aplicată a combinat tehnologiile informației și comunicării cu domenii în care aceste tehnologii sunt utilizate în mod activ: economie, management, proiectare, jurisprudență etc. Un specialist în informatica aplicată este întotdeauna un profesionist numit doi-în-unul.
Un specialist în informatica aplicată proiectează, dezvoltă și aplică instrumente software, suport de informații și măsuri organizatorice pentru a susține procesele economice. Acesta este un specialist care analizează, prezice, modelează și creează procese și tehnologii informaționale în cadrul sistemelor informaționale orientate profesional.
Studenții noștri studiază probleme sistemice și modele de economie, management și marketing pe baza tehnologiilor informaționale moderne și dobândesc cunoștințe teoretice și abilități practice în utilizarea tehnologiei moderne de calcul și a software-ului.
Departamentul InfAB coordonează:
Programul de studii la ciclul I licență –Informatică aplicată.
Specificul Departamentului InfAB, creat în luna mai 2020, este că aplică în procesul de studii metoda de însușire a cunoștințelor teoretice prin practică. Acest proces se realizează în baza ecosistemului educațional format în parteneriat cu Incuubatorul IT4BA din cadrul ASEM, în care activează opt Companii IT. Membrii departamentului au experienţă, determinare şi cunoştinţele necesare pentru a asigura pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în acest domeniu de activitate. Procesul de instruire se desfăşoară în baza unor planuri de studii bine structurate şi corelate cu planurile similare aplicate în alte centre universitare din ţară şi de peste hotare în conformitate cu necesităţile potenţialilor angajatori ai tinerilor specialişti. Departamentul InfAB are în componenţa sa doctori habilitaţi, doctori, profesori universitari, conferenţiari, lectori și asistenți tineri, specialişti de valoare în domeniile tehnologiilor informaţionale, securităţii informaţionale. De asemenea Departamentul InfAB dispune de un potenţial didactic capabil să implementeze programele de studii la cele mai avansate standarde de învățământ.
Studenții care aleg acest domeniu (Informatica Aplicată în Business) devin specialiști în sfera tehnologiilor informaționale și asigură implementarea lor în întreprinderi industriale, comerciale de stat și individuale. Devin și mai activi, responsabili și capabili să facă față schimbărilor și provocărilor noilor tehnologii.

DEPARTAMENTUL → PREZENTARE → INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN BUSINESS
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN BUSINESS este responsabil de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare. Instruirea studenților la această specialitate va avea loc în cadrul ecosistemului educațional creat în baza Incubatorului IT4BA/Inovation Technologies in Business Applicationss din cadrul ASEM, unde sunt stabilite 8 companii IT, care au acorduri de parteneriat cu ASEM.
• Cooptarea specialiștilor IT din aceste companii, precum și utilizarea soft-urilor, resurselor educaționale și informaționale ale acestora.
• La seminare vor fi îndeplinite sarcini din economia națională.
• Practica de producție și cea de licență va fi organizată în cadrul acestor companii-partenere.
• Elaborarea proiectelor de an/licență pe teme actuale.
• Organizarea seminarelor cu implicarea specialiștilot acestor companii, precum și cursuri opționale cu certificare.
• Posibilitatea de angajare a absolvenților ASEM în cadrul acestor companii.
DEPARTAMENTUL→ SPECIALITATEA
Informaticianul economist este un specialist erudit, cu un profil larg de specializare, având cunoștințe fundamentale în informatică și concomitent în economie, managemet și marketing.
TRIMETRICA
Forma si durata studiilor
Limba de instruire
Acreditări
Burse
Mobilitate academica

Planul de învăţământ  INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN BUSINESS
Ciclul I – de trei ani – licență – specialitatea „Informatica Aplicată în Business” se finalizează cu obținerea titlului de licențiat în informatică și are ca scop asigurarea fundamentelor teoretice și aplicative, specifice domeniului de specializare.
Specialistul „Informatica Aplicată în Business” integrează cunoştinţele IT, economice cu cele în domeniul IT şi economice. Aceasta prevede cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegerea activităţilor economice, cunoştinţe în domeniul statisticii şi informaticii pentru analiza economico-statistică a datelor şi efectuarea de prognoze, de asemenea pentru efectuarea de sondaje, atât de necesare oricărui domeniu.

Specialistul este pregătit pentru următoarele domenii de activitate:
• PROGRAMATOR
• PROIECTANT SISTEME INFORMATICE
• ANALIST SISTEME INFORMATICE
• ADMINISTRATOR SISTEME INFORMATICE
• SPECIALIȘTI ÎN DIRECȚII DE PROGNOZĂ ÎN STRUCTURILE ADMINISTRATIVE ȘI ÎN COMPANII PRIVATE SAU BĂNCI etc.

DEPARTAMENTUL→ INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN BUSINESS

DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN BUSINESS este responsabil de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare. Instruirea studenților la această specialitate va avea loc în cadrul ecosistemului educațional creat în baza Incubatorului IT4BA/Inovation Technologies in Business Applicationss din cadrul ASEM, unde sunt stabilite 8 companii IT, care au acorduri de parteneriat cu ASEM.

DEPARTAMENTUL→ DISCIPLINE →
Discipline, Ciclul I – Licență
• Programarea calculatoarelor
• Grafica vectorială și raster
• Inițiere in sisteme geoinformaționale (GIS)
• Structuri de date și algoritmi
• Programarea.NET
• Tehnologii GIS aplicate
• Tehnologii Web
• Analiza de date
• Modelarea sistemelor
• Cercetări operaționale II
• Sisteme informatice financiar-bancare

DEPARTAMENTUL → CADRE DIDACTICE

Tutunaru Sergiu
Funcția ocupată: Șef Departament InfAB:
Grad științific: conferențiar universitar
Titlu științifico-didactic: conferentiar universitar
Adresa: birou 816, bloc B
Email: tutunaru@ase.md

Toacă Zinovia
Funcția ocupată: conferențiar universitar
Grad științific: conferențiar universitar.
Titlu științifico-didactic: conferentiar universitar
Adresa: birou 410, bloc B
Email: toaca@ase.md

Catruc Adriana
Funcția ocupată: lector universitar
Grad științific: doctorandă
Titlu științifico-didactic: lector universitar
Adresa: birou 817, bloc B
Email: catruc@ase.md

Ohrimenco Serghei
Funcția ocupată: profesor universitar
Grad științific: doctor habilitat
Titlu științifico-didactic: conferentiar universitar
Email: ohrimenco@ase.md

Hristev Elena
Funcția ocupată: asistent universitare
Grad științific:
Titlu științifico-didactic: lector universitar
Email: hristev@ase.md

Berzan Ștefan
Funcția ocupată: conferențiar universitar
Grad științific:
Titlu științifico-didactic: conferențiar universitar
Email: berzan@ase.md

Leahovcenco Alexandru
Funcția ocupată: asistent universitar
Grad științific: doctorand
Titlu științifico-didactic:
Email: leahovcenco@ase.md
…………………………………………….
La Departamentul InfAB activează prin cumul:
Tîrșu Valentina: lector universitar,
Pleșca Natalia: lector universitar
Baractari Anatolie: Conferențiar universitar
Andronatiev Victor: Conferențiar universitar
Godonoagă Anatol: Profesor universitar

DEPARTAMENTUL→ ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ
Manuale:
Berzan Stefan, Laborator de programare, Culegere de probleme pentru orele practice si de laborator. Editura ASEM, Chisinau 2007
DEPARTAMENTUL → INFORMATII UTILE
Licență
• Aviz privind respectarea obligatorie a termenilor stabiliţi
• Indicaţii metodice privind elaborarea tezei de licenţă
• Listele-grafic de susţinere a tezelor de licenţă
• Raport de practica
• (de adaugat link-le functionale….. informatii despre orar, teze de licenta,
Practica, activitatile departamentului +++++ BURSE, + MOBILITATE ACADEMICĂ
+linc raport de practica, ghid de initiere

DEPARTAMENTUL→ CONTACTE
Șef Departament InfAB:
Tutunaru Sergiu
Mob:
Secretariat: tel.fix: 022 402 955; 022 402 839 fax: 022 225239

Email:departamentinfab@ase.md
tutunaru@ase.md
Site: https://ase.md

Facebook:ASEMoficial
Admitere 2020
Adresa: ASEM, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 60/1 Bloc B, et. 8, birou 816.