Informatică Aplicată în Business

PREZENTARE GENERALĂ

Informatica aplicată a combinat tehnologiile informației și comunicării cu acele domenii în care aceste tehnologii sunt utilizate în mod activ: economie, management, proiectare, jurisprudență etc. Un specialist în informatica aplicată este întotdeauna un profesionist numit doi-în-unul.

Un specialist în informatica aplicată proiectează, dezvoltă și aplică instrumente software, suport de informații și măsuri organizatorice pentru a susține procesele economice. Acesta este un specialist care analizează, prezice, modelează și creează procese și tehnologii informaționale în cadrul sistemelor informaționale orientate profesional.

Studenții noștri studiază probleme sistemice și modele de economie, management și marketing pe baza tehnologiilor informaționale moderne și dobândesc cunoștințe teoretice și abilități practice în utilizarea tehnologiei moderne de calcul și a software-ului.

Departamentul InfAB coordonează:

Programul de studii la ciclul I licență –Informatică aplicată.

Specificul Departamentului InfAB, creat în luna mai 2020, este că aplică în procesul de studii metoda de însușire a cunoștințelor teoretice prin practică. Acest proces se realizează în baza ecosistemului educațional format în parteneriat cu Incuubatorului IT4BA din cadrul ASEM, în care activează opt Companii IT.

Membrii departamentului posedă experienţă, determinare şi cunoştinţele necesare pentru a asigura pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în acest domeniu de activitate. Procesul de instruire se desfăşoară în baza unor planuri de studii bine structurate şi corelate cu planurile similare aplicate în alte centre universitare din ţară şi de peste hotare în conformitate cu necesităţile potenţialilor angajatori ai tinerilor specialişti. Departamentul InfAB are în componenţa sa doctori habilitaţi, doctori, profesori universitari, conferenţiari, lectori și asistenți tineri, specialişti de valoare în domeniile tehnologiilor informaţionale, securităţii informaţionale.

De asemenea Departamentul InfAB  dispune de un potenţial didactic capabil să implementeze programele de studii la cele mai avansate standarde de învățământ.

Studenții care aleg acest domeniu (Informatica Aplicată în Business) devin specialiști în sfera tehnologiilor informaționale și asigură implementarea lor în întreprinderi industriale, comerciale de stat și individuale. Devin și mai activi, responsabili și capabili să facă față schimbărilor și provocărilor noilor tehnologii.