Miercuri, 4 februarie 2015, la ora 1030, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană

din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.03 Economie și management în domeniu de activitate,
elaborată de Jorovlea Elvira, cu tema:
Comportamentul organizațional – factor imperativ al activității organizațiilor di Republica Moldova
conducător ştiinţific – Borcoman Raisa,dr., conf. univ.