Simpozionul Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători – ediția a XXI-a

 • Descriere
 • Studenți (Ciclul I), Elevi (Colegiu)
 • Modulul Masteranzi
Stimaţi tineri cercetători,

Avem deosebita plăcere să Vă invităm la Simpozionul ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători, ediţia a XXI-a, eveniment organizat de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), care va avea loc în perioada 7-8 aprilie 2023, Chişinău, Moldova.

Evenimentul are ca scop menţinerea şi dezvoltarea unui cadru privind promovarea şi afirmarea tinerilor cercetători din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele ţării.

Obiectivele simpozionului ştiinţific internaţional sunt următoarele: stimularea potenţialului ştiinţific în rândul tinerilor; crearea condiţiilor pentru generarea unui dialog între tinerii cercetători; popularizarea ştiinţei în deosebi printre generaţia tânără; sensibilizarea opiniei comunităţii ştiinţifice asupra problemelor ce ţin de pregătirea cadrelor ştiinţifice.

Sperăm ca tinerii cercetători să găsească aici oportunitatea de a se manifesta în lumea ştiinţifică şi cea a cercetării.

Simpozionul științific este deschis pentru masteranzi şi studenți, cât și elevii din colegii, atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional vor fi publicate în două culegeri de publicaţii ştiinţifice, iar cele mai valoroase şi relevante lucrări vor fi propuse spre publicare în revistele ştiinţifică ale ASEM (reviste indexate în mai multe baze de date internaţionale).

Simpozionul Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători din 7-8 aprilie 2023 îşi propune următoarele secţiuni:
Secţiune Tematica
Secțiunea 1 Managementul și dezvoltarea durabilă a afacerilor în sec. XXI
Secțiunea 2 Perspective de dezvoltare în sfera serviciilor: Comerţ, Turism și Alimentaţie Publică
Secțiunea 3 Tendințele Marketingului modern
Secțiunea 4 Finanțe și Asigurări
Secțiunea 5 Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică
Secțiunea 6 Contabilitate, Audit și Analiză Economică
Secțiunea 7 Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare
Secțiunea 8 Aspecte teoretice și practice de promovare a valorilor economice într-o economie națională
Secțiunea 9 Aspecte teoretice şi practice de promovare a valorilor economice la nivel microeconomic
Secțiunea 10 Probleme actuale de modernizare a dreptului național prin prisma dreptului UE
Secțiunea 11 Integrarea economică şi cooperare internațională
Secțiunea 12 Negociere şi diplomație economică prin prisma valorilor europene
Secțiunea 13 Econometrie şi statistică economică
Secțiunea 14 Dezvoltarea instrumentelor şi instituțiilor financiare la etapa actuală

În cadrul simpozionului rezultatele cercetărilor vor fi prezentate în POWER POINT, în una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, rusă.

Evenimentul are drept scop menţinerea şi dezvoltarea unui cadru privind promovarea şi afirmarea tinerilor cercetători din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele ţării.

DATE RELEVANTE!!!
27 martie 2023 Înregistrarea participării la evenimentul ştiinţific
(vezi formularul de înregistrare Tineri cercetatori / STUNDENŢI)
29 martie 2023 Prezentarea lucrării/articolului ştiinţific în extenso pentru publicare
IMPORTANT: După această dată nu se mai acceptă lucrări înaintate spre publicare

În scopul asigurării calităţii articolelor prezentate spre publicare, autorii sunt rugaţi să ţină cont de un set de cerințe.

IMPORTANT!!! Tinerii cercetători (studenţii) care vor pregăti și prezenta lucrări/teze ştiinţifice trebuie să fie ghidați de un coordonator științific

CERINŢE FAŢĂ DE STRUCTURA LUCRĂRII ȘTIINȚIFIC
 1. Titlul lucrării/tezei ştiinţifice (centrat, cu majuscule) în limba engleză şi română (Times New Roman; 14 pt; Bold).
 2. Coordonatorul ştiinţific (Numele și prenumele complet, denumirea și adresa completă a instituției, telefon, e-mail, toate aliniate pe dreapta)
 3. Autorul/Autorii lucrării/tezei (Numele și prenumele complet, denumirea și adresa completă a instituției, telefon, e-mail, toate aliniate pe dreapta);
 4. Rezumat/Abstract (Times New Roman, 10 pt, cursiv, cca 1000-2500 de semne). Dacă lucrarea va fi propusă spre publicare în limba română sau rusă atunci abstractul va fi elaborat în limba engleză sau franceză. Dacă lucrarea va fi prezentată spre publicare în engleză sau franceză, atunci abstractul va fi prezentată în limba română sau rusă. Abstractul trebuie să conțină actualitatea și scopul cercetării, metodele de cercetare utilizate și cele mai relevante rezultate obținute).
 5. Cuvinte cheie (4-8 cuvinte) (Times New Roman, 10 pt, cursiv): Dacă lucrarea va fi propusă spre publicare în limba română sau rusă atunci cuvintele cheie vor fi prezentate în limba engleză sau franceză. Dacă lucrarea va fi prezentată spre publicare în limba engleză sau franceză, atunci cuvintele cheie vor fi în limba română sau rusă.
 6. JEL Classification (Pentru a consulta sistemul de clasificare JEL, se poate accesa link-ul următor: American Economic Association: JEL Guide (aeaweb.org))
 7. Conținutul de bază al articolului ştiinţific obligatoriu va conține următoarele componente:
  • Introducere (importanța și obiectivele cercetării)
  • Succintă analiză a surselor bibliografice în domeniul problemei cercetate
  • Descrierea metodelor de cercetare utilizate
  • Rezultatele obţinute
  • Concluzii/recomandări.
  • Referințele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului (Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, anul, numărul de pagini), în lista de referințe. În text, trimiterile bibliografice se vor indica în paranteze pătrate, conform numărului de ordine din lista de referințe, cu indicarea paginii).
CERINȚE COMPLEMENTARE
 • Cercetările vor fi originale şi nepublicate anterior în alte culegeri.
 • Volumul tezei/lucrării nu va depăşi 4 pagini.
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) trebuie să fie de calitate înaltă, cu plasare după referinţa respectivă în text.
 • Toate tabelele şi figurile, obligatoriu, vor fi însoţite de denumire şi număr de ordine (la începutul tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element).
 • La tabele şi figuri NU SE ACCEPTĂ POZE.
 • Articolele se vor prezenta responsabililor de secţiuni pe suport de hârtie cu semnătură. La adresa stiinta@ase.md se va expedia varianta electronică a articolului.

Accesează TEMPLATE / MODEL ARTICOL

Setări pagină Word (A4: 210×297)
PARAMETRI Margine sus: 2,0
Margine jos: 2,0
Margine stânga: 2,0
Margine dreapta: 2,0
Font litere: Times New Roman; mărime – 12 pt; interval – 1,0; aliniat – 1,25.
Simpozionul Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători din 7-8 aprilie 2023 îşi propune următoarele secţiuni:
Secţiune Tematica
Secțiunea 1 Dimensiuni social-economice şi politice ale dezvoltării economiei naționale și mondiale în contextul actualului mix de crize

În cadrul simpozionului rezultatele cercetărilor vor fi prezentate în POWER POINT, în una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, rusă.

Evenimentul are drept scop menţinerea şi dezvoltarea unui cadru privind promovarea şi afirmarea tinerilor cercetători din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele ţării.

DATE RELEVANTE!!!
27 martie 2023 Înregistrarea participării la evenimentul ştiinţific
(vezi formularul de înregistrare Tineri cercetatori / MASTERANZI)
29 martie 2023 Prezentarea lucrării/articolului ştiinţific în extenso pentru publicare
IMPORTANT: După această dată nu se mai acceptă lucrări înaintate spre publicare

În scopul asigurării calităţii articolelor prezentate spre publicare, autorii sunt rugaţi să ţină cont de un set de cerințe.

IMPORTANT!!! Tinerii cercetători (masteranzii) care vor pregăti și prezenta lucrări/teze ştiinţifice trebuie să fie ghidați de un coordonator științific

CERINŢE FAŢĂ DE STRUCTURA LUCRĂRII ȘTIINȚIFIC
 1. Titlul lucrării/tezei ştiinţifice (centrat, cu majuscule) în limba engleză şi română (Times New Roman; 14 pt; Bold).
 2. Coordonatorul ştiinţific (Numele și prenumele complet, denumirea și adresa completă a instituției, telefon, e-mail, toate aliniate pe dreapta)
 3. Autorul/Autorii lucrării/tezei (Numele și prenumele complet, denumirea și adresa completă a instituției, telefon, e-mail, toate aliniate pe dreapta);
 4. Rezumat/Abstract (Times New Roman, 10 pt, cursiv, cca 1000-2500 de semne). Dacă lucrarea va fi propusă spre publicare în limba română sau rusă atunci abstractul va fi elaborat în limba engleză sau franceză. Dacă lucrarea va fi prezentată spre publicare în engleză sau franceză, atunci abstractul va fi prezentată în limba română sau rusă. Abstractul trebuie să conțină actualitatea și scopul cercetării, metodele de cercetare utilizate și cele mai relevante rezultate obținute).
 5. Cuvinte cheie (4-8 cuvinte) (Times New Roman, 10 pt, cursiv): Dacă lucrarea va fi propusă spre publicare în limba română sau rusă atunci cuvintele cheie vor fi prezentate în limba engleză sau franceză. Dacă lucrarea va fi prezentată spre publicare în limba engleză sau franceză, atunci cuvintele cheie vor fi în limba română sau rusă.
 6. JEL Classification (Pentru a consulta sistemul de clasificare JEL, se poate accesa link-ul următor: American Economic Association: JEL Guide (aeaweb.org))
 7. Conținutul de bază al articolului ştiinţific obligatoriu va conține următoarele componente:
  • Introducere (importanța și obiectivele cercetării)
  • Succintă analiză a surselor bibliografice în domeniul problemei cercetate
  • Descrierea metodelor de cercetare utilizate
  • Rezultatele obţinute
  • Concluzii/recomandări.
  • Referințele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului (Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, anul, numărul de pagini), în lista de referințe. În text, trimiterile bibliografice se vor indica în paranteze pătrate, conform numărului de ordine din lista de referințe, cu indicarea paginii).
CERINȚE COMPLEMENTARE
 • Cercetările vor fi originale şi nepublicate anterior în alte culegeri.
 • Volumul tezei/lucrării nu va depăşi 8 pagini.
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) trebuie să fie de calitate înaltă, cu plasare după referinţa respectivă în text.
 • Toate tabelele şi figurile, obligatoriu, vor fi însoţite de denumire şi număr de ordine (la începutul tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element).
 • La tabele şi figuri NU SE ACCEPTĂ POZE.
 • Articolele se vor prezenta responsabililor de secţiuni pe suport de hârtie cu semnătură. La adresa stiinta@ase.md se va expedia varianta electronică a articolului.

Accesează TEMPLATE / MODEL ARTICOL

Setări pagină Word (A4: 210×297)
PARAMETRI Margine sus: 2,0
Margine jos: 2,0
Margine stânga: 2,0
Margine dreapta: 2,0
Font litere: Times New Roman; mărime – 12 pt; interval – 1,0; aliniat – 1,25.