Sesiunea de lectură „O carte, un glas, multe urechi”

De Ziua Internațională a Cititului Împreună, Biblioteca Științifică a ASEM în colaborare cu Biblioteca Colegiului Național de Comerț a organizat sesiunea de lectură „O carte, un glas, multe urechi”, în cadrul Campaniei Naționale „Citim cu voce tare împreună”.

Elevii grupelor TUR 221, TUR 222, COM 222, CON 204, OSHT 221, CON 223 de la Colegiul Național de Comerț al ASEM, îndrumaţi de Ina Tăietu, profesoară de limbă și literatură română, precum și de Valentina Melihov, bibliotecar principal, Biblioteca CNC și Ala Namașco, bibliotecar, Biblioteca CNC, au recitat, au citit în voce poezii și pasaje din cărțile preferate.

Pe lângă elevi, la eveniment au participat și bibliotecari din cadrul ASEM, studenți de la Facultatea  „Finanţe, ASEM”, care au lecturat și îndrumat tânără generație să citească. Activitatea a fost moderată de Angela Amorțitu, bibliotecar principal, BȘ a ASEM.

În cadrul evenimentului a sunat muzică frumoasă, interpretată de Eldar Cuzuioc, elev CNC, au fost vizionate secvențe video cu poetul Grigore Vieru participând la un evenimentul organizat în cadrul ASEM în anul 2009, cu scriitorul Nicolae Dabija.

Campania Națională „Citim cu voce tare împreună” este o mișcare de sensibilizare a cercurilor largi de cititori reali și potențiali, activitatea fiind organizată în scopul promovării lecturii și conștientizării beneficiilor lecturii.


A fost un eveniment de suflet, cu energie pozitivă și o deschidere spre frumos a tuturor participanților.

#World_Read_Aloud
#ZICI2023