Noutăți

Category

Stimate Domnule Prorector, dr., conf.cercet., Corneliu GUŢU, Comunitatea academică a Academiei de Studii Economice a Moldovei Vă adresează sincere felicitări și urări de sănătate cu prilejul aniversării Dumneavoastră! Exprimăm înalta noastră consideraţiune și cele mai profunde sentimente de recunoștință pentru contribuția substanțială la dezvoltarea învățământului superior, pentru activitatea prodigioasă în aria cercetării științifice şi pentru...
Read More
Oportunități în Audit pentru studenți și masteranzi – ASEM
Dragi studenți, Aveți oportunitatea de a vă angaja în luna septembrie în cadrul echipei de Audit a Deloitte România & Moldova. Partenerii noștri de la Deloitte desfășoară recrutări pe parcursul acestei veri, pentru poziția de Junior Auditor în orașele București, Cluj-Napoca, Timișoara și Chișinău. Printre principalele condiții se numără să studiați în an terminal sau să fiți masteranzi...
Read More
West University of Timisoara is organizing the 3rd Edition of West University of Timisoara (Late) Summer School (August 30th - September 12th, 2021), a multi- and inter-disciplinary event aiming to offer Bachelor and Master students the opportunity to participate in a two-weeks study/training programme, taking place in an online format. The event gives students the possibility to choose...
Read More
Drag student, Startup Moldova te invită la HealthTech Hackathon 2021 – evenimentul care va reuni membri pasionați de IT și ai medicinei pentru a elabora noi soluții în domeniul HealthTech! Hackathonul va avea loc între 25 și 27 iunie, un weekend productiv unde vei stabili bazele unui startup, vei face o echipă cu persoane noi, vei fi...
Read More
Stimați absolvenți ASEM, Promoția 2021, Ciclul I, Licență! Festivitățile de înmânare a diplomelor de absolvire a A.S.E.M., vor fi organizate în acest an conform graficului de mai jos. Festivitățile, cu participarea conducerii A.S.E.M. și a facultăților, vor avea loc la aer liber, în spațiul din fața blocului B de studii al ASEM, cu respectarea strictă...
Read More
SRL „Inter GP Grup” îşi exprimă disponibilitatea privind desfăşurarea în cadrul companiei a stagiului de practică, cât şi încadrarea în câmpul muncii a studenţilor şi absolvenţilor Facultăţilor „Business şi Administrarea Afacerilor”, „Economie Generală şi Drept”, „Finanţe”, „Contabilitate” şi „Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică”.
Read More
SEP al ASEM, Echipa redacţională a revistei bilingve „ECONOMICA” (cu apariţie trimestrială), anunţă că termenul de prezentare a articolelor ştiinţifice, propuse spre publicare în nr.2, 2021, a fost extins până la data de 16.06.2021.
Read More
Academia de Studii Economice a Moldovei anunță cu tristețe despre trecerea în lumea celor drepți, la 07 iunie 2021, la vârsta de 60 de ani, a celui care a fost Vadim COJOCARU, profesor universitar, doctor în Ştiinţe Economice, prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe ASEM, economist, politician.
Read More
Specialist superior, Direcția proiecte inovaționale a Agenției Naționale pentru Cercetare și DezvoltareDomeniul de activitate: cercetare-inovare Funcția publică vacantă: funcție publică de execuție Denumire funcție publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția proiecte inovaționale Data limită de depunere: 23.06.20211 Unități disponibile: 1 Scopul și sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului: Scopul general al funcției:Facilitarea accesului...
Read More
1 2 3 13