Noutăți

Category

În perioada 20-24 iunie 2022, echipa ASEM alături de profesori din alte universitățile din Republica Moldova și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din RM a participat la vizita de studiu la Universitatea Graz, Austria (https://www.uni-graz.at). Participanții la vizita de studiu au facut cunoștință cu experiența Universității din Graz în domeniul Invățării pe Parcursul Vieții...
Read More
Se lansează selecția cadrelor didactice  în vederea participării la mobilitate academică în cadrul proiectului ERASMUS+. Oportunitățile de mobilitate sunt disponibile după cum urmează: Dosarul de selecție a cadrelor didactice trebuie să conțină următoarele documente: Cerere de înscriere la concursul de selecție (poate fi ridicată de la Serviciul relații Internaționale, Blocul B, of. 706) CV model...
Read More
Studenții ASEM au gustat din bucătăria financiar-bancară a celei de-a treia ediții a proiectului educațional „Zoom in Banking | Stagii de practică cu remunerare” 3.0.  Proiectul a fost inițiat în anul 2020 de către Victoriabank, Asociația Businessului European (EBA) și Academia de Studii Economice din Moldova, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile practice...
Read More
Academia de Studii Economice din Moldova devine prima universitate cu profil economic din ţară care implementează modelul de învăţământ dual, graţie implementării proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine”, cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Învățământul dual în ASEM este o noutate pentru sistemul educațional al Republicii Moldova şi va fi...
Read More
În data de 21.06.2022, Rectorul ASEM, dl Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM și dna Victoria COCIUG, Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. univ.  au avut o întrevedere cu dna Mariana Rufa, Președinta Asociației Businessului European (EBA). Discuțiile au vizat  extinderea și dezvoltarea relațiilor de colaborare, cât și continuarea organizării...
Read More
Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (semestrul I). Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente: Cerere de înscriere la concursul de selecție CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză) Adeverință (de student ASEM) Situaţia academică (solicitată...
Read More
Dacă ești absolvent sau ai experiență în domeniul financiar-contabil și vrei să îți dezvolți o carieră în audit, alătură-te echipei PwC din cadrul Centrului de competență din Chișinău! Vei avea oportunitatea de a te implica în multiple proiecte de audit pentru companii din diverse sectoare de activitate. Aplică aici:   https://bit.ly/3wVAmSo.
Read More
În data de 13 și 14 iunie au fost organizate instruiri pentru comunitatea universitară, dar și o campanie de informare pentru studenții și profesorii cu scop de  informare și sensibilizare a societății despre fenomenul hărțuirii sexuale în sistemul educațional și modalitățile de raportare și combatere a unor astfel de cazuri. Evenimentul a fost organizat de...
Read More
Astăzi, Rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, Alexandru STRATAN, își sărbătorește ziua de naştere. Stimate Domnule Rector,Alexandru STRATAN! Cu prilejul aniversării, întreaga comunitate academică Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine, dorindu-vă entuziasm și forță creatoare pentru noi și valoroase realizări științifice, armonie...
Read More
În contextul menținerii unui dialog permanent și cooperării cu agenții economici, Facultatea ”Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” (TISE) a primit în vizită reprezentanți a companiei ”ACteach”. Astfel, în comun cu decanul facultății TISE, conf. univ., dr., Zinovia TOACĂ, și șefii Departamentelor ”Tehnologia Informației și Management Informațional” – conf. univ., dr., Anatolie PRISĂCARU, ”Informatică Aplicată în...
Read More
1 2 3 4 5 55