Noutăți

Category

La 5 iulie curent, ASEM a fost gazda conferinţei de lansare a Programului susținut de Guvernul Republicii Moldova, care își propune stimularea spiritului antreprenorial, încurajarea inițiativelor de afaceri, într-o economie modernă, în care tinerii creativi pot crește nivelul de competitivitate. La conferinţă au participat: – Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministra Republicii Moldova – Sergiu GAIBU, Ministrul Economiei...
Read More
Absolvenţii Academiei de Studii Economice din Moldova, promoția 2022, Ciclul I, Licenţă, pe data de 4 iulie 2022 au primit diplomele bine meritate în cadrul unui eveniment solemn, la care au participat: – Anatolie TOPALĂ, Ministrul Educației şi Cercetării – Alexandru STRATAN, prof. univ., dr. hab., membru corespondent al AŞM, Rector al ASEM – Alexandru...
Read More
La fel ca în primele două etape, formația antrenată de Sergiu Moțoc a obținut trei victorii și în cadrul rundei a treia. FELICITĂRI!!!
Read More
Senatul Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” a oferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa Profesorului universitar Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., academician, rector al ASEM în perioada 2001-2022. Titlul a fost acordat pentru contribuţiile excepţionale aduse în domeniul economiei, pentru merite deosebite în cercetare şi în activitatea didactică. În Laudatio, rostit de Gheorghe...
Read More
Pentru stimularea și dezvoltarea capacităților practice, teoretice a studenților, Biroul Național AUF, a lansat, Concursul “Premiul Laureatului Francofon” în universitățile Republicii Moldova, care dețin calitatea de membru în componența Agenției Universităților Francofone, AUF. În baza rezultatelor obținute în urma procesului de preselecție și intervievării de performanță Câștigătorul “Premiului Laureatul Francofon” ASEM, a fost aleasă studenta...
Read More
Fundația de Binefacere Floare Albastră din Moldova a donat lotul de bunuri introduse cu titlu de ajutor umanitar, destinat pentru ajutorarea refugiaților, acordat de către The Guests’ House Hotel din Zurich, Elveția, către Academia de Studii Economice din Moldova. Lotul umanitar de mobilier parvenit din donație, a îmbunătățit condițiile de ședere în centrele de plasament...
Read More
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în persoana Rectorului, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Moldtelecom, în persoana Directorului General, Alexandru CIUBUC, au încheiat astăzi 30 iunie 2022 un Acord de Colaborare, pe domenii de interes comun. Obiectivul acordului constă în asigurarea suportului mutual și organizarea în comun a...
Read More
Stimaţi absolvenţi ai ASEM!  Vă invităm la Festivitatea de înmânare a Diplomelor de Licenţă şi a Diplomelor de Master,  conform graficului: Locaţia: ASEM, Scuarul Havuzului „Per Aspera ad Astra” (Str. Bănulescu-Bodoni 59) VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
Read More
În perioada 27 iunie 2022-1 iulie 2022, cadre didactice din cadrul ASEM: Adelina Bîcu, dr., conf. univ., Maria Grâu-Panțureac, dr., lector univ., Lucia Cepraga, dr., conf. univ., participă la formarea ,,Aspecte fundamentale ale cercetării, scrierii și argumentării juridice”, desfășurat în cadrul proiectului ,,Consolidarea cercetării, scrierii și organizării juridice în Republica Moldova”.
Read More
1 2 3 4 55