6 studenți ASEM au reprezentat instituția la hackathon-ul online SMART

În perioada 2-3 septembrie în cadrul proiectului SMART, co-finanțat de UE prin programul ERASMUS+ a fost organizat Hackathon-ul online SMART, la care au participat 95 de tineri din 3 țări: Moldova, Armenia, Belarusi.

În cadrul Hackathon-ului tinerii au avut sarcină de a oferi soluții inovative pentru compania Albena JSC, Albena, Bulgaria, lucrând la una dintre următoarele direcții:

  • proiectarea și dezvoltarea de noi produse sau servicii pentru a răspunde provocărilor legate de COVID-19;
  • pătrunderea pe noi piețe, ca urmare a prăbușirii record a vânzărilor din cauza pandemiei și a restricțiilor de călătorie aferente COVID-19;
  • managementul talentelor și păstrarea angajaților în sectorul turistic în perioada de pandemie;
  • proiectarea de noi strategii de comunicare și promovare, pentru a diminua impactul negativ al COVID-19 asupra businessului.

ASEM a fost reprezentată la Hackathon de studenții:

  • Olivia Plămădeală, anul II, specialitatea EMREI;
  • Tatiana Răilean, anul III, specialitatea EG;
  • Dan Bălan, anul III, specialitatea BA;
  • Alexandrina Bătrâncea, anul III, specialitatea EMREI;
  • Anna Matapei, anul I, specialitatea EMREI;
  • Georgeta Cazac, anul I, specialitatea CIB.

La echipele ASEM a aderat și Antonela Danuta, studentă a Academiei de Studii Economice din București.

În cadrul evenimentului, studenții ASEM au oferit 3 soluții, una dintre care s-a plasat pe locul I în cadrul panelului „pătrunderea pe noi piețe ca urmare a prăbușirii record a vânzărilor din cauza pandemiei și a restricțiilor de călătorie aferente COVID-19”.

Astfel, soluția ALBENA SUNSHINE oferită de Olivia Plămădeală și Antonela Danuta, a fost considerată ca fiind cea mai inovativă și viabilă în cadrul acestui panel.

Evenimentul a fost organizat și găzduit de către Universitatea de Management din Varna, Bulgaria.

Hackathon-ul SMART este unul dintre evenimentele importante, organizate în cadrul proiectului “Fostering University-Enterprise Cooperation and Entrepreneurship of Students via Smart Caffes/SMART”, co-finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene, număr de referință 585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP.

Hackathon-ul a fost organizat prin aplicarea conceptului de Open Innovation, utilizat de către universitățile partenere, atât în activitățile curriculare, cât și în cele extracurriculare.

Pentru mai multe detalii accesați platforma online creată în cadrul proiectului, prin intermediul căreia puteți participa la soluționarea diverselor problem de business https://smartchannel.org.