Evenimente

Category

După perioada în care tinerii  și-au exprimat creativitatea și talentul în cadrul concursului de poezie ”Pe aripi lirice”, astăzi, 23 iunie 2021, a avut loc Festivitatea de premiere a câștigătorilor şi participanţilor.
Read More
Cea de-a doua şedinţă a Consorţiului proiectului ERASMUS+, „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine (COOPERA)”, număr de referinţă: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP s-a desfăşurat astăzi, 21.06.2021.
Read More
În perioada 11-15 iunie, în cadrul proiectului QFORTE, reprezentanții ASEM, Dna Prim-prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ., Ala COTELNIC și Dna Rodica CRUDU, dr., conf. univ, Coordonator instituțional al proiectului QFORTE, membri ai Grupului de Lucru pentru Politica Națională în domeniul Asigurării Calității în sistemul de invățământ superior, creat in cadrul proiectului QFORTE...
Read More
Excelența Sa KATAYAMA Yoshihiro, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, s-a aflat astăzi într-o vizită la Academia de Studii Economice a Moldovei.
Read More
Vineri, 11 iunie 2021, echipa ASEM, condusă de prim prorectorul, prof. univ. Ala Cotelnic, a participat la Ședința de MONITORIZARE A IMPACTULUI proiectului Erasmus+ ”PBLMD – Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților ” și a prezentat un raport privind sustenabilitatea proiectului în ASEM. Ca urmare...
Read More
Studenții anului 1, specialitățile EG, MRU, BA, au fost provocați de a complementa studiul disciplinei EUE (disciplină obligatorie din planul de studii) cu școala SMART (activitate extra curriculară), organizată în regim online, de către Z_Lab ASEM, pentru antreprenorii începători.
Read More
În perioada 26-27 martie 2021, Departamentul Management&Antreprenoriat, ASEM a organizat on-line Conferința științifică internațională „Strategii și politici de management în economia contemporană”.
Read More
Echipa #ASEM, în cadrul proiectului ERASMUS+, MHELM continuă pilotarea programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership şi Management”. Pilotarea programului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și are ca scop formarea membrilor echipelor de proiect în calitate de formatori.
Read More
În data de 21 mai 2021, Academia de Studii Economice a Moldovei a fost gazda și organizatorul al unui eveniment științific de talie internațională - Masa Rotundă „Sporirea Rolului Uniunii Europene în Parteneriatul Estic".
Read More
La 18 mai 2021 a avut loc un eveniment important, care se înscrie în multiplele activităti știintifice organizate de ASEM, masa rotundă cu genericul: «MULTILINGVISM ȘI INTERCULTURALITATE ÎN  CONTEXTUL GLOBALIZĂRII», organizată de departamentul Limbi Moderne din cadrul facultății  Relații Economice Internaționale a ASEM.
Read More
1 2 3 10