Evenimente

Categorie

În data de 25 septembrie 2020, Academia de Studii Economice a Moldovei a marcat cea de-a XXIX-a Aniversare de la fondare. De fiecare dată, în această zi, sunt aduse înalte aprecieri și recunoștință tuturor celor care au contribuit în mod deosebit la înființarea și dezvoltarea instituției.
Citește mai mult
Cabinetul de miniștri a aprobat listele studenților care urmează să primească, în anul de studii 2020/2021, Bursa Guvernului, Bursa Republicii și Bursa Președintelui. În total, 6 studenți ai Academiei de Studii Economice a Moldovei vor fi răsplătiți pentru merite deosebite.
Citește mai mult
În contextul serbării aniversării de 50 de ani de la fondarea catedrei „Economia muncii”, departamentul „Resurse umane, Afaceri publice şi Comunicare” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, s-a oraganizat Masa rotundă cu genericul: ”Valorificarea potențialului uman pe piața muncii din Republica Moldova în contextul constituirii economiei bazate pe cunoaștere”.
Citește mai mult
La 7 octombrie, a.c. a avut loc Conferința cu genericul ”MOLDOVAN HIGHER EDUCATION IN A CHANGING WORLD: HOW TO ALIGN STUDY PROGRAMMES WITH CURRENT AND FUTURE NEEDS”, dedicată finalizării proiectului “REFORMING MASTER PROGRAMMES IN FINANCE IN ARMENIA AND MOLDOVA” (REFINE), în cadrul programului ERASMUS+.
Citește mai mult
Diplome, flori și premii bănești au fost acordate în semn de gratitudine pentru eforturile depuse și rezultatele obținute profesorilor: Ludmila Cobzari, dr.,hab., prof.univ., Decanul Facultăţii Finanţe, Zinovia Toacă- dr. conf.univ., Decanul Facultăţii Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică, Aurelia Tomşa, dr., conf.univ., Şef Departament Teorie şi Politici Economice, Mariana Şendrea-dr., conf.univ., Rodica Crudu, dr., conf.univ., Decanul...
Citește mai mult
Dragi Profesori, Vârstnicii Afiliați ai ASEM, a devenit o tradiție frumoasă ca pe data de 01 Octombrie să fie sărbătorită Ziua Mondială a oamenilor în Etate, o zi în care atenția este îndreptată în mod deosebit acelora, care ne ghidează în activitățile noastre cu înțelepciunea, experiența și răbdarea lor. Este o sărbătoare a oamenilor în...
Citește mai mult
1 Octombrie: Ziua Internațională a Oamenilor în Etate! Asociația „Seniorii ASEM”
Citește mai mult
Academia de Studii Economice a Moldovei a găzduit evenimentul de lansare a proiectului ,,EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”, finanțat de către Comisia Europeană, prin programul ,,EU4Youth– Fostering youth employment and societal change though social entrepreneurship”, desfășurat în parteneriat cu Fundația ,,Ecoul Cernobilului” din R. Moldova, în parteneriat cu Fundația ,,Alături de...
Citește mai mult
A devenit o tradiţie de a marca Ziua ASEM și Ziua Economistului prin organizarea mai multor manifestări. În acest an, în zilele de 25 și 26 septembrie, Academia de Studii Economice a Moldovei a organizat Conferința științifică internațională „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, având în calitate de parteneri Academia de Studii Economice din București...
Citește mai mult
Recent, bursierilor li s-au înmânat diplomele binemeritate. Învingătorii au fost selectați de către o Comisie Independentă de Experți, constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunității academice și societății civile.
Citește mai mult
1 2