A cincea ședință a consorţiului proiectului ERASMUS+, MINERVA, coordonator – Academia de Studii Economice a Moldovei

            
Pe 2-3 decembrie 2021, a avut loc cea de-a cincea  şedinţă a consorţiului proiectului ERASMUS+ „Strengthening research management and open science capacities of HEIs in Moldova and Armenia (MINERVA)”, număr de referinţă: 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, coordonat de Academia de Studii Economice a Moldovei.

Întâlnirea consorțiului a fost organizată în regim hibrid, cu implicarea fizică și online a instituțiilor partenere.

În cadrul reuniunii consorțiului, universitățile partnere din Moldova și Armenia au prezentat rezultatele implementării sarcinilor prevăzute de proiect, provocările cu care s-au confruntat pe parcursul implementării, dar și pașii ce urmează a fi parcurși în ultimul an al proiectului.

Prezentările din cadrul sedinței au fost focusate pe:

· Rezultatele proiectului MINERVA: realizări și obstacole a universităților partenere din Moldova și Armenia;

· Workshop dedicat armonizării cadrului legislativ privind Știința Deschisă și Dezvoltarea Infrastructurii pentru Știința Deschisă;

· Workshop dedicat asigurării durabilității proiectului MINERVA;

· Management financiar și raportare în cadrul proiectului MINERVA;

În cadrul reuniunii, coordonatorul proiectului – Olesea Sîrbu, prorector ASEM, a prezentat imaginea generală a rezultatelor implementării proiectului, dar și activitățile cheie ce urmează a fi realizate de Consorțiu pentru a realiza toate sarcinile prevăzute de proiect.

Pentru a cunoaște mai multe despre proiectul MINERVA, accesează pagina web a proiectului: http://www.minerva-project.ase.md/