Academia de Studii Economice din Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere (Anunț publicat în ziarul ”Făclia”, Nr.14 (3746) din 14 aprilie 2023)

Anunț publicat în ziarul ”Făclia”
Nr.14 (3746) din 14 aprilie 2023
Academia de Studii Economice din Moldova
anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere
 • Șef departament
 1. Departamentul Marketing și Logistică
 2. Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică
 3. Departamentul Drept
 4. Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare
 5. Departamentul Teorie și Politici Economice
 6. Departamentul Finanțe și Asigurări
 7. Departamentul Investiții și Activitate Bancară
 8. Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 9. Departamentul Educație Fizică și Sport
 10. Departamentul Business Internațional
 11. Departamentul Limbi Moderne
 12. Departamentul Econometrie și Statistică Economică
 13. Departamentul Tehnologia Informației și Managementul Informațional

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web https://www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Acte normative, Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, Reglementări ASEM,  Regulamentul departamentului ASEM.

Termenul de depunere a dosarului – 30 de zile din data publicării anunțului.

Dosarul complet se va depune personal în perioada 14 aprilie – 15 mai 2023, între orele 8.00 – 16.30, în zile de lucru, în oficiul secției Juridice și de Secretariat, ASEM.

Adresa juridică: Chișinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 61, secţia Juridică și de Secretariat, bir.501, tel. 022 402 845.