Academia de Studii Economice din Moldova susține parcursul european

ASEM își manifestă alinierea la parcursul european, prin promovarea valorilor și principiilor Uniunii Europene în cadrul programelor și activităților sale. Instituția oferă programe de studii în concordanță cu standardele europene și promovează o abordare bazată pe competențe și pe integrarea în piața europeană a muncii.

ASEM facilitează mobilitatea studenților și a cadrelor didactice în cadrul programelor europene de schimb și colaborare, precum și prin dezvoltarea parteneriatelor cu alte universități europene. Prin aceste eforturi, ASEM își propune să contribuie la modernizarea și internaționalizarea învățământului superior din Republica Moldova și să aducă valoare adăugată în procesul de integrare europeană a țării.