Acord de colaborare cu Universitatea Națională din Donețk cu sediul în Vinița

La data de 12 aprilie 2024 între ASEM și Universitatea Vasyl’ Stus DonNU cu sediul în orașul Vinița a fost încheiat acordul de colaborare în domeniul învățământului și științei.

La semnarea acordului de colaborare au participat rectorul ASEM, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor universitar Alexandru STRATAN, prorector pentru cercetare și parteneriate, doctor, conferențiar universitar Victoria COCIUG, reprezentantul departamentului Management și Antreprenoriat doctor, conferențiar universitar, Ion NEGRU și directorul Centrului de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM, doctor, conferențiar universitar Serghei PORTARESCU. Universitatea Națională din Donețk cu sediul în Vinița în numele lui Vasyl’ Stus a fost reprezentată de decanul facultății de Economie, doctor habilitat, profesor Tetyana ORIEKHOVA.

Fiind apreciată colaborarea frumoasă între universități de circa 20 ani, părțile au exprimat dorința comună de a dezvolta relațiile de colaborare și în viitor.

În cadrul ședinței au fost discutate perspectivele de colaborare în domeniul cercetărilor economice, provocărilor de mediu cu accent pe dezvoltarea economiei verzi, durabile.

Un deosebit interes îl prezintă implicarea studenților de la toate 3 cicluri de studii în procesele de cercetare științifică.