Acord de parteneriat semnat de ASEM și Compania SRL Victiana

Academia de Studii Economice din Moldova, reprezentată de Rectorul Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Compania SRL Victiana reprezentată de dl Vladislav PAPANAGA, director general al companiei au semnat, azi, 28 septembrie 2023 un acord de parteneriat ce vizează cooperarea reciprocă cu privire la subiectele de interes comun.

Obiectivul prezentului Acord se referă la un parteneriat reciproc avantajos în scopul ajustării procesului de formare profesională a specialiștilor la necesitățile pieței muncii, în contextul racordării activităților educaționale la standardele europene.

La eveniment au fost prezente dna Lilia Tipa, director departament Resurse umane din cadrul companiei SRL Victiana, Angela Solcan, conf. univ., dr., șefa departamentului Management și Antreprenoriat, Lilia Covaș, dr.hab., prof.univ., Olga Chicu, lect. univ., prodecana facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Eeconomică și Oxana Barbăneagră dr., conf.univ., șefa serviciului Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM.