Agenția Achiziții Publice angajează!

În atenția celor mai buni absolvenți care îşi doresc să înceapă o carieră în serviciul public, în cadrul Agenției Achiziții Publice!

Funcţia vacantă: Specialist principal, Direcția monitorizare. 

 Sarcini de bază:

  • Executarea calitativă a sarcinilor necesare pentru demararea și desfășurarea activităților de monitorizare.
  • Monitorizarea prin examinare a actelor aferente procedurii de achiziții publice.
  • Monitorizarea și evaluarea modului în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții publice și de atribuire a contractelor de achiziții publice.
  • Generalizarea informațiilor și analizelor privind monitorizarea realizării achizițiilor publice.

Data limită de aplicare – 25.07.2022, 08:00

Pentru mai multe detalii, click aici.