ASEM – 32 de ani de ascensiune și performanță

De 32 de ani, în fiecare toamnă, la sfârșit de septembrie, în Academia de Studii Economice din Moldova a devenit o tradiţie de a marca Ziua ASEM și Ziua Economistului, prin organizarea mai multor manifestări ştiinţifice.

Programul Zilelor ASEM a cuprins diverse activități științifice, la care a participat comunitatea academică și oaspeții de peste hotare: seminare științifice, mese rotunde, lansări de publicații, expoziții de carte, lecții publice etc.

Evenimentele dedicate aniversării a 32 de ani de la înființarea Academiei de Studii Economice a Moldovei, au debutat cu depunerea de flori la basorelieful primului rector al ASEM, Paul BRAN, cel care a pus temelia Academiei, ilustru economist, dascăl erudit și pedagog desăvârșit.

Conducerea ASEM, în frunte cu Rectorul Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM, împreună cu delegația de la ASE București, condusă de Rectorul Nicolae ISTUDOR, dr., prof. univ., Doctor Honoris Cauza ASEM au depus flori şi au adus cuvinte de omagiu în amintirea primului Rector al ASEM.

În zilele de 22 și 23 septembrie 2023, s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, ediția a 27-a. În cadrul ședinței plenare din 22 septembrie 2023 oaspeții au felicitat ASEM-ul cu prilejul aniversării, au oferit diplome și medalii, au arătat convingerea că, Academia de Studii Economice din Moldova, prin angajamente și responsabilitate, a devenit un prestigios centru educațional și științific, pregătind generații de economiști cu înalt profesionalism.

Pe parcursul a două zile, participanții la conferință au prezentat comunicări în cadrul a 11 secțiuni tematice. Evenimentul a întrunit peste 360 de cercetători din mai multe centre universitare din SUA, România, India, Turcia, din alte state europene, precum și Republica Moldova, inclusiv de la ASEM.