ASEM a participat la Expoziția de Lucrări Ştiințifice, eveniment organizat în cadrul Zilei Ştiinţei

La 10 noiembrie 2022, Ministerul Educației și Cercetării cu suportul Uniunii Europene a organizat festivitatea dedicată zilei profesionale a lucrătorilor din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova– „Ziua Științei”, eveniment sărbătorit în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.  

Academia de Studii Economice din Moldova a participat la acest eveniment prin organizarea unei expoziții de lucrări științifice, elaborate de cadrele științifico-didactice. ASEM a fost reprezentată de Cociug Victoria – Prorector pentru Cercetare și Parteneriate, Natalia Cheradi – Director Biblioteca Ştiințifică ASEM, Liliana Staver, Şef Serviciul Știință, Conducătorii Proiectelor de Cercetare: Secrieru Angela, Pisaniuc Maia și Vaculovschi Dorin.