ASEM a participat la Ziua Științei în Republica Moldova

La 20 noiembrie 2023, Academia de Studii Economice din Moldova a prezentat rezultatele cercetărilor științifice realizate în cadrul proiectelor la festivitatea consacrată Zilei Științei în Republica Moldova, ediția a XIII-a, cu genericul „Integrare europeană prin cercetare și inovare”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării al RM, cu suportul Uniunii Europene și a avut loc la Palatul Republicii, unde s-a întrunit întreaga comunitate a cercetătorilor din țară, iar publicul larg a avut posibilitatea să cunoască mai bine rezultatele inovațiilor autohtone și utilitatea acestora.

Standul ASEM a inclus cele mai recente publicații științifice instituționale – monografii, reviste, culegeri de materiale ale conferințelor, publicații didactice etc.; postere cu informații privind proiectele de cercetare realizate în cadrul ASEM; premii, diplome și trofee oferite instituției pentru activitatea științifică și de cercetare.