ASEM – coordonatorul proiectului ERASMUS+, COOPERA – contribuie la integrarea învățământului superior dual

         
Proiectul COOPERA „Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine” este coordonat de Academia de Studii Economice a Moldovei și are scopul de a integra învățământul superior dual (DHE) în țările partenere, de a îmbunătăți capacitatea de muncă și dezvoltarea individuală, de a spori compatibilitatea și continuitatea între cerințele pieței muncii și pregătirea studenților și de a realiza o creșterea economică și integrare socială.

În cadrul proiectului au fost desfăşurate două şedinţe de lucru, în data de  22.02.2021 şi 21.06.2021, în format online, iar subiectele discutate s-au axat pe obiectivele proiectului, planul operațional și fiecare pachet de lucru separat, activitățile, rezultatele și livrabilele planificate, cerințele de raportare şi comunicare/diseminare. Pentru cea de-a doua ședință, au fost prezentate etapele la care se află pachetele de lucru și realizările obținute, precum elaborarea handbook-ului, elaborarea strategiei de diseminare, crearea paginii de facebook a proiectului, a paginii web, elaborarea logo-ului etc. Întrunirile, organizate de ASEM, au fost moderate de coordonatoarea proiectului – Dr. Olesea SÎRBU, Prorectoră pentru relații internaționale și proiecte europene, ASEM.

În perioada 15/01/2021 – 14/01/2024, se planifică:

# Dezvoltarea unui model de învățământ superior dual flexibil și generic în țările partenere din est;
# Elaborarea legislației naționale pentru integrarea cu succes a modelului de învățământ superior dual în Moldova și Ucraina;
# Creșterea capacităților instituționale și pilotarea modurilor specifice de învățământ superior dual ale instituțiilor de învățământ superior ale țărilor partenere, activităţi ce vor duce la obţinerea următoarelor rezultate:

* Model flexibil și generic de învățământ superior dual dezvoltat, care vizează eficacitatea maximă a colaborării dintre studenții din învățământul superior, instituțiile de învățământ superior și companiile din țările partenere.
* Recomandări de modificare a cadrului legislativ, necesare pentru stabilirea modelului de învățământ superior dual în țările partenere elaborate.
* Pilotarea modelul flexibil de învățământ superior dublu.

Toţi cei 14 parteneri:
1. Academy of Economic Studies of Moldova – Grant Coordonator;
2. Technical University of Moldova;
3. Free International University of Moldova;
4. Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova;
5. Uzhhorod National University, Ukraine;
6. KROK University, Ukraine;
7. V.N. Karazin Kharkiv National University, K Ukraine;
8. Odessa National University of Economics, Ukraine;
9. Ministry of Education and Science of Ukraine;
10. Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, Germany;
11. University of Lleida, Spain;
12. Varna University of Management, Bulgaria;
13. Akademia WSB, Poland;
14. European Policy Development and Research Institute of Maribor, Slovenia sunt focusaţi întru realizarea obiectivelor specifice:

  •  Identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale companiilor din diferite sectoare industriale și întreprinderilor pentru învățămînt superior dual și identificarea companiilor care doresc să participe pilotarea învățământului superior dual în timpul proiectului;
  • Dezvoltarea unui model flexibil și generic de învățământ superior dual care să susțină diferitele nevoi și interese ale angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și ale studenților din diferite sectoare industriale și de afaceri și să ofere recomandări instituțiilor de învățământ superior pentru implementarea învățămîntului superior dual;
  • Testarea modelelor specifice de învățământ superior dual generate din model generic de învățământ superior dual dezvoltat, prin pilotarea în timpul proiectului și analizarea rezultatelor obținute;
  • Propunerea modificărilor legislației / reglementărilor pentru adaptarea învățământului superior dual în țările partenere.

Pentru mai multe informaţii, vezi:
Pagina web a Proiectului Erasmus+, COOPERA: http://coopera-project.ase.md/.
Pagina de Facebook a Proiectului Erasmus+, COOPERA: https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova.