ASEM în procesul de acreditare instituțională internațională

În perioada 7-9 iunie 2023 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova și-a desfășurat activitatea Comisia de evaluare externă în vederea acreditării instituționale internaționale. 

Comisia Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a încheiat procesul de evaluare externă a ASEM pe segmentul calității, managementului instituțional, condițiilor de desfășurare a procesului didactic, cât și de administrare. În cadrul acreditării a fost verificat nivelul de realizare a standardelor și indicatorilor de performanță privind asigurarea calității procesului de studii în ASEM.