ASEM lansează subproiectul investițional pentru îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior din Moldova pe piața forței de muncă

La data de 13 decembrie 2022, Academia de Studii Economice din Moldova lansează subproiectul investițional pentru îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior din Moldova pe piața forței de muncă, bani alocați de Guvernul Republicii Moldova în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova” implementat de Ministerul Educației Cercetării al Republicii Moldova în perioada 2020-2025.

Obiectivul general al subproiectului: este consolidarea capacității Academiei de Studii Economice din Moldova, în învățarea bazată pe necesitățile ce apar în mediul de afaceri și consolidarea excelenței academice în Tehnologii ale informației şi comunicațiilor (TIC).

Evenimentul de lansare este unul cu caracter deschis. 

Locaţia: Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 59, Blocul F, Sala 203 

Ora: 12:00.