ASEM – partener național și gazda Conferinței Internaționale „Compasul Local în Turism: Reziliență și Inovare”

În data de 20 martie 2024 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, a avut loc Conferința Internațională „Compasul Local în Turism: Reziliență și Inovare”.

Conferința a reunit în discuții o delegație prestigioasă din Statele Unite ale Americii, întrunind practicieni din diverse regiuni, invitați ai delegației oficiale din Carolina de Nord, condusă de Doamna Secretar de Stat, Elaine MARSHALl, reprezentanți ai guvernului local și central, donatori și membri ai asociațiilor, împreună cu reprezentanți ai Universității NCSU și ai Departamentului de Agricultură din Carolina de Nord.

Evenimentul a debutat cu întâlnirea Delegației din Carolina de Nord în frunte cu Doamna Elaine MARSHALL cu administrația ASEM: Rectorul ASEM, Domnul Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, Doamna Angela CASIAN, dr., conf. univ., Prim-prorector, prorector pe activitatea didactică, Doamna Victoria COCIUG, conf. univ., dr., prorector pentru cercetare și parteneriate, Doamna Olga GAGAUZ, dr. hab., Director al Institutului Național de Cercetări Economice, Doamna Larisa DODU-GUGEA, dr., conf. univ., Decana Facultății Relații Economice Internaționale, Doamna Cristina BUDURIN-FURCULIȚĂ, Director al Colegiului Național de Comerț din ASEM și Olesea FORTUNA, Președinte a GEN Moldova. În cadrul acestei reuniuni s-au stabilit obiectivele comune de colaborare.

            Alexandru STRATAN, Rectorul ASEM, la deschiderea conferinței a menționat,  că una dintre prioritățile de bază pe care ASEM se concentrează, ca domeniu de interes major, este Turismul și Serviciile de Agrement.

La rândul ei, E.S. Secretarul de Stat în Carolina de Nord, Elaine MARSHALL, cu experiență în  domeniul educației și a antreprenoriatului, fostă profesoară de design fashion și croitorie la Community College, a apreciat rolul antreprenorilor din regiunile rurale, punând accent pe disparitățile cu care se confruntă, pe provocările pe care le întâlnesc antreprenoarele și soluțiile pe care le oferă Oficiul Secretarului de Stat din Carolina de Nord. 

În aceeași ordine de idei, John RIORDAN, director adjunct USAID, a vorbit despre experiența familiei sale în descoperirea turismului în Republica Moldova. Peter THORNTON, Departamentul de Agricultură din Carolina de Nord, și-a relatat experiența de a implementa planurile strategice noi, care să corespundă cu realitățile moderne. Jose CISNEROS, Director de Programe Internaționale la CALS (College of Agriculture and Life Sciences – Colegiul de Agricultură și Științe ale Vieții), a discutat despre aspectele inspiraționale și provocatoare ale antreprenoriatului, precum și despre potențialul de creștere al Republicii Moldova.

În cadrul conferinței au susținut discursuri captivante și alte personalități marcante din diverse domenii, abordând subiectul rezilienței și inovării în turism. 

Delegația din SUA a beneficiat de o excursie prin ASEM, inclusiv și a Hub –ului GLIA WOMEN, primul de acest gen în Republica Moldova. De asemenea, Doamna Secretar de Stat, Elaine Marshall i-a cadonat Domnului Rector, drapelul Carolinei de Nord al Statelor Unite ale Americii.

Evenimentul a fost realizat de: Academia de Studii Economice din Moldova, GEN Moldova, Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat de USAID, ANTRIM și se desfășoară în cadrul evenimentelor de semnare a acordului între țări, pentru a fortifica relațiile în cadrul acestui Parteneriat Bilateral Carolina de Nord, SUA – Republica Moldova.