Noutăți

Category

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii 7 ani, Moldova Agroindbank este aproape în procesul de studii și îți oferă posibilitatea de a beneficia de învățământ calitativ, aici, acasă. Cunoaștem despre visele și aspirațiile tale, motiv pentru care și în acest an te invităm să te înregistrezi în lista candidaților pentru una din cele 30 de...
Read More
Academy of Economic Studies of Moldova American-Romanian Academy of Arts and Sciences COST Action CA16226: Smart Habitat for the Elderly COST Action CA19136: Intelligent and Healthy, Age-Friendly Environments
Read More
Stimați cercetători, Departamentul Management, Academia de Studii Economice din Moldova are onoarea să Vă invite să participați la Conferinţa ştiinţifică internațională „STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ” (ediţia a VI-a), eveniment planificat pentru 26 - 27 martie 2021.
Read More
Regândirea managementului migrației
Stimat Domn, Stimată Doamnă, Avem deosebita plăcere și onoare de a Vă invita să participați la atelierul „Regândirea managementului migrației: experiența europeană și națională”, organizat în data de 18 Februarie 2021 de către Academia de Studii Economice a Moldovei în cadrul proiectului Jean Monnet Chair in EU studies and Migration.
Read More
Mesajul de felicitare
„Stimați colegi profesori,     Dragi studenți,     În pragul Sărbătorilor de iarnă, vă adresez, pe această cale, înaltă apreciere, recunoștință și mulțumiri, întregului colectiv al ASEM, pentru eforturile depuse, dar și rezultatele obținute în anul care pleacă, 2020, în vederea realizării obiectivelor propuse, menite să asigure menținerea Academiei de Studii Economice a Moldovei...
Read More
loc de muncă
ASEM, în parteneriat cu Camera de Comerț Americană din Moldova, contribuie la desfășurarea Studiu Național "Primul meu loc de muncă după absolvire" un sondaj la nivel național desfășurat în Moldova pentru a înțelege preferințele Dvs. în termen de angajare și angajator.
Read More
Securitatea economică în contextul dezvoltării: conferință internațională
Amplificarea proceselor de globalizare, tehnologizare, digitalizare a existenței umane, afectează societatea nu doar din perspectiva dezvoltării social-economice, dar și din cea a securității economice a individului, businessului și chiar a economiei naționale.
Read More
Drepturile Omului în contextul provocărilor contemporane
Comitetul organizatoric din cadrul Departamentului „Drept”, Vă invită cu plăcere pentru a participa la Conferința Științifică Studențească dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului cu genericul „Drepturile Omului în contextul provocărilor contemporane”, care va avea loc joi, 10 decembrie 2020, ora 13.00. Invitat de onoare – Cotorobai Mihai, Avocatul Poporului Republicii Moldova. Conferința Științifică va fi...
Read More
Managementul dezvoltării durabile
Pretendent: Lilia COVAȘ Conducător ştiinţific: Aurelia LITVIN, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 521.03-07 Tema tezei: ”Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaţionale” Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitatea Data și ora susținerii: 22 decembrie 2020, ora 1000 Localul: Academia de Studii...
Read More
Economia circulară ca perspectivă
Departamentul Business Internațional din cadrul Facultății Relații Economice  Internaționale, ASEM, anunță desfășurarea evenimentului științific - Masă rotundă ,,Economia circulară ca model de perspectivă a economiei mondiale și oportunități pentru Republica Moldova’’, la data de 18 decembrie 2020, începând cu ora 11.00.
Read More
1 6 7 8 9 10