Colocviu Științific cu participare internațională în Memoriam Profesorului Viorel Țurcanu „Învățământul Superior Contabil: provocări și soluții”, ediția II 

La 17 noiembrie 2023, în cadrul Facultății Contabilitate, s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Colocviului Științific cu Participare Internațională „Învățământul Superior Contabil: provocări și soluții”. Evenimentul a fost organizat cu scopul omagierii ilustrului Profesor Viorel Țurcanu, cât și valorificării activității didactice, științifice și manageriale, celui care a stat la temelia dezvoltării contabilității și implicit, a învățământului superior contabil.

Evenimentul științific a fost inaugurat de șefa Departamentului Contabilitate, Audit și Analiză Economică, dna Liliana LAZARI, dr., conf. univ., care a menționat cât de importantă este cinstirea memoriei activității și valorii Profesorului Viorel Țurcanu, a vorbit despre reperele biografice cât și despre adaptarea educației contabile la tendințele în schimbare.

Participanții manifestării științifice au dezbătut teme de interes profesional și au depănat amintiri, apreciind calitățile personale și profesionale, experiența, erudiția și înțelepciunea care i-au adus profesorului respectul colegilor și al discipolilor. Prin urmare, la eveniment a participat:

Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM, Rectorul ASEM, a venit cu un cuvânt de salut și de apreciere pentru menținerea frumoasei tradiții;

Angela CASIAN, dr., conf. univ., Prim prorector pe activitate științifică al ASEM, a vorbit despre contribuția dlui profesor în educația contabilă;

Vasile ȘOIMARU, Deputat în Parlamentul RM, a delectat participanții cu frumoase amintiri din anii de studenție și cariera dlui profesor Viorel Țurcanu;

Sofia CĂPĂȚINĂ, dr., conf. univ.,  Prorector de la UCCM, care pe lângă amintirile frumoase, a vorbit despre valorificarea contabilității în procesul de predare-învățare-evaluare;

Maria COJOCARU, dr., conf. univ., șefa Departamentului Contabilitate și Informatică de Gestiune, USM, a comunicat despre raționamentul profesional și inteligența artificială: implicații asupra profesiei contabile;

Svetlana MIHAILA, dr., conf. univ.; Galina BĂDICU, dr., conf. univ.; Veronica GROSU, prof. univ., USV. România, care au scos în evidență problematica și relevanța formării profesionale continue în cariera didactică a cadrelor din învățământul economic superior.

Iar colegii dlui profesor: Vasile BUCUR, prof. univ.; Pavel TOSTOGAN și Alexandru NEDERIȚA, prof. univ., au depănat amintiri prețioase și au contribuit la formarea unei atmosfere călduroase, prietenoase și nostalgice.

Evenimentul comemorativ a reprezentat un prilej de amintire și prețuire a dlui profesor Viorel Țurcanu, dar și un eveniment științific cu frumoase prezentări și dezbateri pe învățământul superior contabil.