Colocviul Internațional „Transnational families in focus” la ASEM

La 14, 15, 16 septembrie în incinta ASEM își desfășoară lucrările Colocviul Internațional „Transnational families in focus”. Colocviul este realizat în cadrul proiectului „CASTLE – Copiii lăsați în urmă de migrația forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE – ICMPD/2021/MPF-357-004”, fiind axat pe definirea cadrului metodologic și instrumentelor de cercetare.

Prezentul proiect se realizează în parteneriat cu Fundația Terre des hommes Romania, Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr Yaremenko și Academy of Economic Studies of Moldova în perioada 15 iunie 2021 – 15 decembrie 2023 și urmărește sprijinirea Republicii Moldova și Ucrainei în procesul de îmbunătățire a politicilor de protecție și a cunoștințelor cu privire la familiile transnaționale în contextul impactului social și legal al emigrației forței de muncă în Uniunea Europeană.