Componenţa

La data de 27.06.2018, Senatul ASEM a aprobat următoarea componență a Comisiei de Etică:

•Chistruga Boris, dr.hab., prof.univ. – președinte

•Teacă Aliona, șef serviciu Resurse Umane – secretar

•Coban Marina, dr., conf.univ., fac.EGD – membru

•Gumovschi Ana, dr., conf.univ., fac.Finanțe – membru

•Dorogaia Irina, dr., conf.univ., fac. BAA – membru

•Grabarovschi Ludmila, dr., conf.univ., fac.Contabilitate – membru

•Andronatiev Victor, dr., conf.univ., fac.TISE – membru

•HîrbuStella, lector universitar, fac.REI – membru

•Mirca Valeria, președinte al Senatului studențesc – membru

•Moțpan Marina, membru al Comitetului sindical al studenților și masteranzilor ASEM, fac.BAA, gr.MKL-171 – membru

•Gheorghița Alexandra, membru al Comitetului sindical al studenților și masteranzilor ASEM, fac.TISE, gr.TI-181 – membru.