Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (CADRE DIDACTICE). Deadline de aplicare: 13 octombrie

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ASEM!
Se lansează concursul de selecție a cadrelor didactice pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023, semestrul II.

Dosarul de selecție a cadrelor didactice trebuie să conțină următoarele documente:
● Cerere de înscriere la concursul de selecție
● Copia pașaportului
● CV model Europass (română/engleză)
● Scrisoare de motivație (română/engleză)
● Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze – nivelul minim B2
● Programul de predare/formare propus a se derula la universitatea gazdă.

Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal.

Data limită de aplicare: 13 Octombrie 2022

Informaţii suplimentare:
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022402743, international@ase.md

  Universitatea gazdă Domeniul de mobilitate Tip de mobilitate Numărul de burse Perioada și durata
1. Catholic University of Murcia

Spain

Business si Administrarea Afacerilor Predare 2 Semestrul I al anului academic 2022-2023
Durata – 5 zile