Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (studenți)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ASEM!
Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (semestrul I)

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
● Cerere de înscriere la concursul de selecție
● CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză)
● Adeverință (de student ASEM)
● Situaţia academică (solicitată la decanat pentru Licență sau diploma și suplimentul la diploma de licență pentru Master)
● Scrisoare de motivare (engleză)
● Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze – nivelul minim B2
● Copia paşaportului (valabil pe perioada mobilității)

Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.

Dosarul electronic (ne-arhivat)trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md, gurschi.inga.leonid@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).

Data limită: 26 Mai 2022

Informaţii suplimentare:
www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022402834, international@ase.md

  Universitatea gazdă Domeniul/specialitatea Ciclul de studii Numărul de burse Perioada și durata
1. „Friedrichi-Schiller-University,Jena

GERMANY

Toate domeniile oferite de institutia gazda Licență

Master

1 Semestrul I al anului academic 2022-2023
Durata – 5 luni