Concursul Internațional Studențesc „Profesia contabilă – o carieră de succes”,  ediția a 10-a

La data de 2 iulie 2024 a avut loc cea de-a 10-a ediție a Concursului Internațional Studențesc „Profesia contabilă – o carieră de succes”, cu genericul „Contabilitatea în era provocărilor digitale”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Departamentul Contabilitate, Audit și Finanțe a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), iar partenerul general al concursului fiind Ernst & Young Moldova.

Cu o tradiție de 10 ani, evenimentul dedicat studenților pasionați de domeniul economic, promovează și încurajează tinerii în cariera contabilă, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile în acest domeniu.

În cadrul etapei finale a Concursului, au fost prezentate și jurizate 11 lucrări științifice: 6 la secțiunea Licență și 5 la secțiunea Master.

În vederea recunoașterii performanței studenților implicați, au fost invitați profesioniști din domeniul economic, potențiali angajatori și mentori. Juriul a fost gândit de aşa manieră încât să acopere problematicile complexe ale lucrărilor înscrise în concurs, fiind alcătuit din:

 1. Erica CHITEALĂ – Director CEC Bank, sucursala Suceava, România;
 2. Ana-Maria LITVINCHEVICI – Expert contabil membru al  CECCAR, filiala Suceava şi membră a Consiliului Superior al CECCAR România;
 3. Marian SOCOLIUC – dr., prof. univ. în cadrul Departamentului de Contabilitate, Audit şi Finanţe, prodecan în cadrul Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri, USV;
 4. Lilia GRIGOROI – decan al Facultăţii „Contabilitate”, ASEM,  dr., conf. univ.;
 5. Liliana LAZARI – şef al Departamentului de Contabilitate, Audit și Analiză Economică, ASEM, dr., conf. univ.

În urma deliberărilor, juriul de specialitate a acordat următoarele premii:

Pentru secţiunea Licenţă:

 • Marele Premiu al Juriului – Caciur Monica, pentru lucrarea „Evaluarea holistică a sustenabilităţii globale”, studentă la programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune, USV;
 • Premiul I – Martina Leonte, pentru lucrarea „Particularităţi privind evaluarea mărcilor comerciale cu durată de viaţă nedefinită”, studentă la programul de studii a Contabilitate şi informatică de gestiune, USV;
 • Premiul II – Andrei Dumitriu, pentru lucrarea „Dezvoltarea unui model econometric pentru detectarea evaziunii fiscale în sectorul HORECA”, student la programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune, USV;
 • Premiul II – Harea Ruxanda, pentru lucrarea „Evaluarea controlului intern în contextul prevenirii fraudei contabile”, studentă în cadrul programului de studii „Contabilitate”, ASEM;
 • Premiul III – Luminiţa Niculiţă, pentru lucrarea „Determinarea sustenabilităţii financiare pentru companiile cotate la BVB”, studentă la programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune, USV;
 • Premiul III – Alexandru Frunze, pentru lucrarea „Studiu comparativ dintre Republica Moldova şi România privind delegarea personalului”, student în cadrul programului de studii „Contabilitate”, ASEM;

Pentru secţiunea Masterat:

 • Marele Premiu al Juriului – Iulia Ţîgănaş, pentru lucrarea „Cuantificarea econometrică a impactului digitalizării asupra dezvoltării economice sustenabile la nivelul regiunii de SE a Europei”, studentă la programul de studii Contabilitate, Audit şi Expertiză Contabilă, USV;
 • Premiul I –  Racolciuc Adina şi Cernovschi Cristina, pentru lucrarea „Analiza factorilor determinanţi ai criminalităţii economice în ţările emergente din Europa”, studente la programul de studii  Contabilitate, Audit şi Expertiză Contabilă, respectiv, Audit şi guvernanţă corporativă, USV;
 • Premiul II – Ioana Andrioaia, pentru lucrarea „Model inovativ de evaluare a companiei în contextul economiei moderne”, studentă în cadrul programului de studii  Contabilitate, Audit şi Expertiză Contabilă, USV;
 • Premiul III – Codrean Violeta, pentru lucrarea cu tema „Preţurile de transfer: o nouă provocare fiscală pentru contribuabilii din Republica Moldova”, studentă în cadrul programului de studii „Contabilitate și audit”, ASEM;
 • Premiul III – Cipriana Mihai, pentru lucrarea cu tema „Analiza influenţei capitalului intelectual asupra sustenabilităţii financiare a firmelor de contabilitate şi audit financiar”, sstudentă în cadrul programului de studii  Contabilitate, Audit şi Expertiză Contabilă, USV.

Parteneriatul universităților contribuie la promovarea excelenței academice, dezvoltarea abilităților practice ale studenților, precum și la încurajarea colaborării internaționale.

Aducem sincere felicitări și mulțumiri partenerului Ernst & Young Moldova pentru cadouri, juriului, participanților și cadrelor didactice implicate în ghidarea studenților în cercetare științifică.