Concursul Studențesc Internațional „Profesia contabilă – o carieră de succes”

Pe data de 9 iunie, s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a Concursului Studențesc Internațional „Profesia contabilă – o carieră de succes”, cu genericul „Contabilitatea – în era provocărilor”, la care au participat studenții Facultății „Contabilitate” din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova și studenții Facultății „Științe Economice și Administrație Publică” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Concursul a fost moderat de către doamnele GROSU Veronica, dr., prof. univ., USV; LAZARI Liliana, dr., conf. univ., ASEM și MIHAILA Svetlana, dr. conf. univ., ASEM, care au chestionat și ghidat studenții în demersul cercetărilor efectuate.

Menționăm că cercetările științifice expuse în cadrul concursului, au fost evaluate de către un juriu distins, format din:

  • GHERASIM Dinu, director general al companiei de asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. Președinte;
    Membri:
    ✔️ GRIGOROI Lilia, dr., conf. univ., Decan Facultatea „Contabilitate” ASEM;
    ✔️ HLACIUC Elena, dr. hab., prof. univ., Universitatea „Ștefan cel Mare”, România;
    ✔️ MOROSAN-DĂNILĂ Lucia, dr., lector univ., Universitatea „Ștefan cel Mare”, România.

În plenara evenimentului, a intervenit cu un cuvânt de salut și felicitare dnul GHERASIMOV Dinu, care a apreciat invitația din partea Facultății „Contabilitate”, intervenind pe parcursul concursului cu varii comentarii și sugestii, aducând exemple și situații concrete din mediul de afaceri.

La concurs au participat și profesorii Facultății „Contabilitate”, ASEM: Bajan Maia, Bădicu Galina, Caraman Stela și Cușmăunsă Rodica, susținând participanții și felicitându-i pentru curaj și dorință de cercetare.

În urma întrunirii juriului, au fost premiate următoarele cercetări științifice:

PREMIUL MARE
DASCĂLU Iulian, BLANARIU Andreea, USV cu lucrarea „Dezvoltarea unui model de evaluare a capitalului intelectual pentru firmele de contabilitate și consultanță financiară”, coordonator științific GROSU Veronica, dr. hab., prof. univ., USV;

LOCUL I
CODREAN Violeta, ASEM cu lucrarea „Metamorfoza profesiei contabile: studiu privind percepţia asupra imaginii profesiei și perspectivelor de viitor”, coordonator științific MIHAILA Svetlana, dr., conf. univ., ASEM;

ANDRIOAIA Ioana, USV cu lucrarea „Proiectarea profilului consumatorului final de energie în actualul context de crize suprapuse”, coordonator științific GROSU Veronica, dr. hab., prof. univ., MACOVEI Ana-Maria, dr., conf. univ., USV;

LOCUL II
BANCU Daniela, ASEM cu lucrarea „Analiza comparativă a contabilității și raportării taxei pe valoarea adăugată în republica moldova și în românia”, coordonator științific LAZARI Liliana, dr., conf. univ., ASEM;
ȚIGĂNAȘ Iulia-Maria, STEPANCHEVICI Mihaela, USV cu lucrarea „Identificarea intereselor emergente ale părților intersate în contextul asigurării sustenabilității afacerii în noua economie digitală prin intermediul analizei bibliometrice”, coordonator științific SOCOLIUC Marian, dr., conf. univ., BRÂNZARU Simona, dr., asist univ., USV;

LOCUL III

BRIGIHDIN Irina, ASEM cu lucrarea „Abordarea deprecierii mijloacelor fixe conform reglementărilor naționale și internaționale”, coordonator științific BAJAN Maia, dr., conf. univ., ASEM;
SAVCIUC Maria, ASEM cu lucrarea „Amortizarea și deprecierea activelor: convergențe și divergențe în raport cu regulamentul aplicabil”, coordonator științific GRIGOROI Lilia, dr., conf. univ., ASEM;
ANDREEV Raluca, USV cu lucrarea „Rolul raportării financiare și nefinanciare în deciziile manageriale”, coordonator științific TULVINSCHI Mihaela, dr., conf. univ., MACOVEI Ana-Maria, dr., conf. univ., USV;
MIHAI Cipriana, RACOLCIUC Adina, USV cu lucrarea „Amenințări privind profesia contabilă în contextul celei de-a 4-a revoluții industriale”, coordonator științific GROSU Veronica, dr. hab., prof. univ., BRÂNZARU Simona, dr., asist. univ., USV;

MENȚIUNE
APOSTOL Dumitrița, BUZDUGAN Ana, USV cu lucrarea „Analiza influenței factorilor ne-financiari asupra sistemului de management și măsurare a performanței în organizații”, coorodator științific MIHALCIUC Camelia, dr., conf. univ., USV;

Adresăm sincere felicitări studenților pentru participare și premieri, mulțumiri că au dat curs provocării și le dorim în continuare multă inspirație, perseverență, succes și realizări necontenite!